Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za sport, mlade i demografiju će u petak, 03. srpnja 2020. godine objaviti Javni poziv za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području VSŽ za 2020. godinu.

Javni poziv biti će objavljen na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije  http://www.vusz.hr/ i otvoren do 01. rujna 2020. godine.

Sve ostale informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti u Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju na tel: 032/ 344 300 ili na e-mail: sportdemografija@vusz.hr.