Vukovarsko-srijemska županija će u ponedjeljak, 01. srpnja 2019.godine objaviti Javni poziv za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području VSŽ za 2019. godinu.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 800.000,00 kuna. Kupnja nekretnine na području grada bit će sufinancirana sa 25.000,00 kuna,  a na području općine sa 35.000,00 kuna.

Javni poziv biti će objavljen na internetskoj stranici VSŽ http://www.vusz.hr/, i otvoren do 01. rujna 2019. godine.

Sve ostale informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti u Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju na tel: 032/ 344 300 i li na e-mail: sportdemografija@vusz.hr.