Vukovarsko-srijemska županija će u petak 05.04.2019. godine objaviti Javne pozive za dodjelu bespovratnih potpora sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019. – 2022. („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 28/18) i Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 2/19).

Temeljem različitih javnih poziva dodijeliti će se slijedeće potpore:

1. Potpore za razvoj i unaprjeđenje poslovanja;

2. Potpore za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda;

3. Potpore za savjetovanje, informiranje i obrazovne aktivnosti;

4. Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama, sajmovima i konferencijama;

5. Potpore za razvoj klastera.

Cilj dodjele bespovratnih potpora je aktivno poticanje pozitivnih gospodarskih trendova, prvenstveno stvaranje pretpostavki za povećanje zaposlenosti i očuvanje postojećih radnih mjesta, povećanje konkurentnosti gospodarskih subjekata, razvoj i stvaranje inovativnih proizvoda i usluga te jačanje ljudskih potencijala.

Javni pozivi biti će objavljeni na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr, a biti će otvoreni do 15. studenog 2019. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu. U okviru pojedinog Javnog poziva prijavitelj može prijaviti isključivo jednu projektnu prijavu. Sve ostale informacije vezane uz Javne pozive mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj te Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju.