Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13) sazivam

6. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

18. PROSINCA 2017. god. (PONEDJELJAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u

VUKOVARU, ŽUPANIJSKA 9

Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice

D N E V N I  R E D

1.    Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2017. god.

2.    a) Prijedlog Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2018. god. i projekcije za 2019.-2020.

       b) Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2018. god.

IZVJESTITELJICA po točkama 1 i 2: – Sandra Adžaga, v.d. pročelnice Službe za poslove proračuna i javnih financija

3.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana pokrića manjka prihoda iz prethodnog razdoblja u proračunu Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2018.-2020. godine

IZVJESTITELJ: – Mato Puljić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

4.    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2018. god.

5.    Prijedlog Odluke o županijskoj riznici Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA po točkama 4 i 5: Sandra Adžaga, v.d. pročelnice Službe za poslove proračuna i javnih financija

6.    a) Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2018. god.

     b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Uprave za ceste VSŽ za 2018. god. i projekcije za 2019. i 2020. god.

IZVJESTITELJ: – Željko Galić, ravnatelj ŽUC-a

7.    Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god.

IZVJESTITELJ: – Antun Jelić, predsjednik Vatrogasne zajednice VSŽ

8.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni usluge prijevoza službenim vozilom za pokretne korisnike Domu za starije i nemoćne osobe Ilok

IZVJESTITELJICA: – Darija Nikolić, ravnateljica Doma

9.    a) Izvješće o radu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god.

       b) Program rada Savjeta mladih VSŽ za 2018. god.

IZVJESTITELJ: – Alen Petrinović, član Savjeta mladih VSŽ

10.   Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o prijenosu gospodarske cjeline Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. na javnu ustanovu Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Ilija Cota, direktor Agencije Hrast

11.  Prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i ustanova od posebnog interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju

12.  a) Prijedlog Odluke o godišnjem planu davanja koncesija za distribuciju plina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2018. god.

     b) Prijedlog Odluke srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija kojima je davatelj Vukovarsko-srijemska županija

IZVJESTITELJ po točkama 11 i 12: – Josip Đukić, pročelnik UO za pravne poslove i imovinu

13.    Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću AGRO-KLASTER d.o.o. za poslovnu podršku projektima poljoprivredno-prehrambenog sektora

IZVJESTITELJ: – Zdenko Podolar, v.d. pročelnika UO za gospodarstvo i regionalni razvoj

14.    Prijedlog:

      a) Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Vukovar i bolnice hrvatskih veterana Broj: UV-22/2017-5

     b) Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Vukovar i bolnice hrvatskih veterana za nabavu digitalnog mamografa

15.   Prijedlog Zaključka o izmjeni Mreže hitne medicine za područje Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ po točkama 14 i 15: – Mato Puljić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

16.    Plan rada Županijske skupštine za 2018. godinu

IZVJESTITELJ: – Dražen Milinković, predsjednik Skupštine

         A K T U A L N I  S A T                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                            PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                        Dražen Milinković, dipl. ing.