Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13) sazivam

4. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

26. listopada 2017. god. (četvrtak) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u

VUKOVARUŽUPANIJSKA 9

Usvajanje zapisnika s 3. sjednice

D N E V N I  R E D

1.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „August Cesarec“ Ivankovo za otkup ili zamjenu nekretnine

IZVJESTITELJ: – Jadranka Mustapić Karlić, v.d. pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, sport, mlade i demografiju

2.  Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2017. god.

IZVJESTITELJ: – Mato Landekić, predsjednik Odbora za priznanja

         A K T U A L N I  S A T                                                               

                                                                                                                                                                                                      PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                             Dražen Milinković, dipl. ing.