32. sjednica ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

15. prosinca 2016. god. (ČETVRTAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, Glagoljaška 27a

Usvajanje zapisnika sa 29. i 30. sjednice

D N E V N I  R E D

1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god.

2. Prijedlog:

a) Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2017. god. i projekcije za 2018.-2019. god.

b) Odluke o izvršavanju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2017. god.

IZVJESTITELJICA: – Sandra Adžaga, pročelnica UO za financije

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prodaju nekretnine u vlasništvu:

a) Obrtničko-industrijske škole Županja

b) Tehničke škole Županja

c) Gimnazije Županja

IZVJESTITELJICA: – Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obrazovanje i šport

4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci za zaključivanje ugovora radi realizacije projekta „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji u OŽB Vinkovci“

5. Izmjena Mreže javne zdravstvene službe – Mreža koordinatora za palijativnu skrb na primarnoj razini zdravstvene zaštite za Vukovarsko-srijemsku županiju

IZVJESTITELJ: – Mato Puljić, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo

6. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bršadin

IZVJESTITELJ: – Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

7. Prijedlog Plana rada Županijske skupštine za 2017. god.

IZVJESTITELJ: – Antun Žagar, predsjednik Skupštine

         A K T U A L N I  S A T                                                               

                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                              Antun Žagar, ing. graf.