Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13) sazivam

30. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

27. listopada 2016. god. (ČETVRTAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, Glagoljaška 27a

D N E V N I  R E D

  1. Izvješće o radu župana za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2016. god.

IZVJESTITELJ:  – Božo Galić, župan

  1. Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Zdenko Podolar, pročelnik UO za gospodarstvo

  1. Informacija o stanju stočarstva za 2015. god. u Vukovarsko-srijemskoj županiji s posebnim osvrtom na stanje i perspektive uzgoja crne slavonske svinje

IZVJESTITELJ: – Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

      4. a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci o investicijskom ulaganju

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Vukovar

IZVJESTITELJ: – Mato Puljić, pročelnik UO za zdravstvo

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaćama službenika i namještenika u upravnim tijelima i službama Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: – Ida Kuić, pročelnica UO za opće poslove i imovinu

  1. Program rada Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2017. god.

IZVJESTITELJICA: – Ivona Šebalj, predsjednica Savjeta mladih

  1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2016. god.

IZVJESTITELJ: – Mato Landekić, predsjednik Odbora za priznanja

         A K T U A L N I  S A T                                                               

                                                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                        Antun Žagar, ing. graf.