Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13) sazivam

29. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

04. listopada 2016. god. (UTORAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, Glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice

D N E V N I  R E D

  1. Izvješće Mandatnog povjerenstva

IZVJESTITELJ: – Stjepan Abramović, predsjednik Mandatnog povjerenstva

  1. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Vukovarsko-srijemske županije za 2015. god.
  2. Izvješće o izvršenju proračuna Vukovarsko-srijemske županije od 01. siječnja – 30. lipnja 2016. god.

IZVJESTITELJICA po točkama 2 i 3: – Sandra Adžaga, pročelnica UO za financije

  1. Izvješće o radu i poslovanju Društva Vodoprivreda Vinkovci d.d. za 2015. god. sa revidiranim godišnjim financijskim izvješćem za 2015. god.

IZVJESTITELJ: –  Željko Šarčević, direktor Društva

      5.Prijedlog Odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova na zajedničkim lovištima broj XVI-101 do XVI-117 i broj XVI-152

IZVJESTITELJ: – Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

  1. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Siniše Glavaševića iz Vukovara na podnošenje zahtjeva za darovanje nekretnine

   b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na visinu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje u Glazbenoj školi „Srećko Albini“ pri Osnovnoj školi Ivana Kozarca Županja za šk. god. 2016./2017.

IZVJESTITELJICA: – Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obrazovanje i šport

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2016. god.

IZVJESTITELJ: – Mato Golubičić, pročelnik UO za socijalnu skrb

         A K T U A L N I  S A T                                                               

                                                                                                                                                                                       PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                             Antun Žagar, ing. graf.