28. sjednica ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

14. srpnja 2016. god. (ČETVRTAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, Glagoljaška 27a

– Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice

D N E V N I  R E D

1.      Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god.

IZVJESTITELJICA: – Sandra Adžaga, pročelnica UO za financije

2.      Izvješće o poslovanju EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2015. god.

IZVJESTITELJ: – Milan Kamenko, predsjednik Uprave

3.      a) Stanje na tržištu rada u 2015. god. na području Vukovarsko-srijemske županije

b) Godišnje izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2015. god. HZZ Područnog ureda Vinkovci

IZVJESTITELJICE: – Jasna Kolar i Dubravka Konečni, v.d. predstojnice

4.      Izvješće o radu i poslovanju za 2015. god.:

a) Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana

b) Opće županijske bolnice Vinkovci

IZVJESTITELJI: – Vesna Bosanac i Krunoslav Šporčić, v.d. ravnatelji

5.      Izvješće o radu i poslovanju za 2015. god.:

a) Doma zdravlja Vukovar

b) Doma zdravlja Vinkovci

c) Doma zdravlja Županja

IZVJESTITELJI: –  – Ante Lohinski, Petar Kulić i Luca Lešić, ravnatelji

6.      Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: – Kata Krešić, ravnateljica

7.      Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije za 2015. god.

IZVJESTITELJ: – Mato Matić, ravnatelj

8.      Izvješće o radu za 2014. i 2015. god. Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.

IZVJESTITELJICA: – Gabrijela Žalac, direktorica

9.      a) Analiza stanja sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2015. god.

b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za razdoblje 2016.-2019. god.

IZVJESTITELJ: – Zdravko Kelić, zamjenik župana i načelnik Stožera

10.     Prijedlog Odluke o prihvatu darovanja nekretnine u k.o. Vukovar

IZVJESTITELJ: – Mato Puljić, pročelnik UO za zdravstvo

11.     Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju izgradnje građevine sportske dvorane Osnovne škole Mijata Stojanovića u Babinoj Gredi

IZVJESTITELJICA: – Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obrazovanje i šport

         A K T U A L N I  S A T