Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13) sazivam

2. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

13. srpnja 2017. god. (četvrtak) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, Glagoljaška 27

Usvajanje zapisnika s 1. sjednice

D N E V N I  R E D

  1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Vukovarsko – srijemske županije za 2016. god.

IZVJESTITELJICA: – Sandra Adžaga, v.d. pročelnice Službe za poslove proračuna i javnih financija

  1. Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god.
  1. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 01.01.2016.-31.12.2016. god.

IZVJESTITELJ po točkama 2. i 3.: – Željko Galić, ravnatelj ŽUC-a

  1. Izvješće o stanju u prostoru Vukovarsko-srijemske županije 2013.-2016. (cd)
  1. Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god.

IZVJESTITELJICA po točkama 4. i 5.: – Pavica Filkovac, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje VSŽ

  1. Informacijao stanju šumarstva te stanju lovstva i ribolovnih područja na području Vukovarsko . srijemske županije u 2016. god.

IZVJESTITELJ: – Andrija Matić, v.d. pročelnika UO za poljoprivredu i infrastrukturu

  1. Prijedlog odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća domova zdravlja:

a)    Vinkovci

b)    Vukovar

c)     Županja

  1. Prijedlog odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća:

a)    Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

b)     Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije

  1. Prijedlog odluka o razrješenju i imenovanju članova upravnih vijeća domova za starije i nemoćne osobe:

a)    Vinkovci

b)    Vukovar

c)     Ilok

  1. Izbor predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine

IZVJESTITELJ PO TOČKAMA 7., 8., 9. i 10.: – Josip Kuterovac, predsjednik odbora za izbor i imenovanja

                                                A K T U A L N I  S A T                                                            

Molim Vašu nazočnost, a eventualni izostanak ispričati na tel. 332-500, 344-172 ili 098-295-456.    

                                                                               PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                Dražen Milinković, dipl.ing.