Nagrada „Europski građanin“ dodjeljuje se od 2008. projektima koji jačaju europski duh solidarnosti, kreativnost i motiviranost te potiču aktivnosti kojima se konkretno izražavaju vrijednosti sadržane u Poveli Europske unije o temeljnim pravima. Na svečanosti održanoj u Gradskom muzeju Vukovar, u organizaciji Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, Udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Vukovarski leptirići“ dodijeljena je nagrada za 2023. godinu. 

Nagradu je izvršnoj direktorici Udruge Maji Milidrag uručila v.d. voditeljice Ureda Europskog parlamenta Maja Ljubić Kutnjak, a predsjednica Udruge Viktorija Matin istaknula je kako je nagrada potvrda da se rad i trud Udruge cijeni i izvan granica Lijepe naše. „Udruga od samog osnutka sudjeluje u javnom zagovaranju i mijenjanju javnih politika za dobrobit djece s teškoćama, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Zahvaljujući djelovanju Udruge djeca s poteškoćama u razvoju u Vukovaru imaju na raspolaganju rehabilitacijske programe koji ne postoje unutar sustava socijalne skrbi. Nastojimo osigurati kvalitetnu opremu, sofisticirane uređaje i educirani stručni kadar“, rekla je Matin dodavši kako Udruga trenutno skrbi o 245 djece s poteškoćama u razvoju.

Svečanom programu, u ime Vukovarsko-srijemske županije, prisustvovao je zamjenik župana Franjo Orešković.