U cilju  povezivanja gospodarstvenika hrvatskih županija sa proizvođačima i potencijalnim ulagačima iz Italije, au suradnji sa  generalnim konzulatom RH u Trstui Velesajmom  grada Santa Lucia di Piave (najstariji sajam poljoprivrede u Italiji) te Jadransko  ekonomskim savezom pod nazivom – Potencijal za trgovinu i investicije između regije Veneto i  Republike Hrvatske, organizirana je  konferencija:  „Potencijali, poticaji i izgledi za trgovinu i gospodarski rast u poljoprivrednom i drvnom sektoru“.

Konferencija se održala  21.ožujka u  gradu Santa Lucia di Piave , a predstavile su se dvije hrvatske županije: Varaždinska i Vukovarsko srijemska županija.

Izaslanstvo Vukovarsko srijemske županije činili su: zamjenik župana Željko Cirba, gradonačelnik grada Otoka Josip Šarić, zamjenik gradonačelnika grada Vinkovaca Ivan Bosančić, direktor HGK ŽK Vukovar Ivan Marijanović, rukovoditeljica Službe sustava upravljanja PIK a Vinkovci Mirela Periškić, direktor PMT (Poljoopskrba Međunarodna trgovina d.o.o.) Franjo Dominković, voditeljica  OPG Vlado Ferbežar Ksenija Banović, OPG Sotinac – ExoticPannonia Tihomir Sotinac, direktor Auto kuća „Šimun“ Josip Šarić, ravnateljica Otočke razvojne agencije Marija Čolaković, te  Viša savjetnica za opće i pravne poslove Ksenija Huber i  Viša savjetnica za poduzetništvo i investicije Otočke razvojne agencije Melita Meštrović.

Tijekom konferencije predstavljeni su razvojni projekti Vukovarsko srijemske županije  te mogućnosti ulaganja na ovom području.

Na konferenciji je  sudjelovalo  i 30 najvećih talijanskih poduzetnika iz sektora poljoprivredne, prehrambene, šumarske i tekstilne industrije. Ostvareni su kontakti i dogovorena suradnja na konkretnim projektima. Dogovorena je i posjeta talijanske delegacije Vukovarsko srijemskoj županiji u travnju.

Danas, 22. Ožujka, organizirana je i posjeta tvornici AIA, http://www.aiafood.com/en/history, jednoj od najvećih europskih prehrambenih grupa te je održan sasatanak s upravom grupe AIA .

Posjet je posebno popraćen od strane talijanskih medija koji su Vukovarsko-srijemsku županiju proglasili„novim perspektivnim partnerom“ u investicijskom ulaganju.