U olujnom nevremenu stradalo je 27 škola na području županije, što čini oko 50% ukupnog broja škola. Većina nastale štete odnosi se na stradala krovišta škola, od kojih su neka u potpunosti uništena. Nažalost, kao posljedica došlo je do prodiranja vode u unutarnji prostor škola te uništenje opreme i školskog inventara. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, uz ministra obrane Marija Banožića i vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića, posjetio je Gimnaziju, Obrtničko-industrijsku i Tehničku školu u Županji te osnovne škole u Gradištu i Cerni. “Ovaj objekt, kao i objekt osnovne škole u susjednom Gradištu pretrpio je velike štete i treba napraviti ozbiljan projekt sanacije. Dakle, projekt, projektna dokumentacija, nakon toga troškovnik te raspisivanje javnog natječaja nakon kojega se pristupa radovima. Naravno da je vrijeme vrlo kratko, ali postoje i određena izuzeća u samom postupku javne nabave, ako vrijednost prijeđe određenu sumu”, rekao je ministar Fuchs pojašnjavajući kako će Vukovarsko-srijemska županija kao osnivač uputiti zahtjev Uredu za javnu nabavu Ministarstva gospodarstva sa zamolbom od izuzeća zbog hitnosti postupka. “Ako je potrebno raditi izuzeća, onda je to kod ovakvih situacija s obzirom na to da se radi o školskim objektima. Duboko sam uvjeren da će uz sve napore Županije i ravnatelja nastava biti redovita i bez ikakvih privremenih rješenja”, dodao je Fuchs. Nakon prioritetne sanacije, potrebno je pronaći najbolje trajno rješenje kako bi se nastala šteta u potpunosti sanirala te kako bi se učenici početkom rujna vratili u svoje škole. “Konačni plan pretpostavlja da se temeljem stručnog projekta i troškovnika ide u nabavu ili da se traži izuzeće od nabave zbog žurnih rokova kako bi učenici 4. rujna krenuli u školu, a do tada će rješenje biti takvo da će se napraviti drvena konstrukcija koja bi trebala zaštititi sam objekt”, pojasnio je župan Dekanićdodavši kako se situacija stabilizira, stambeni objekti se obnavljaju, a stradalo se područje čisti od nagomilanog građevinskog i zelenog otpada.

U svrhu obnove objekata, Vukovarsko-srijemska županija oformila je povjerenstvo koje je izašlo na teren kako bi se nastala šteta evidentirala i dokumentirala te dodatno angažirala stručne kadrove kako bi se izradila preliminarna procjena štete na svakoj od stradalih ustanova. Ravnatelji su poduzeli nužne radove kako bi spriječili dodatnu štetu i kontaktirali osiguravajuća društva kod kojih su njihove škole osigurane.