Vukovarsko-srijemska županija pridružuje se obilježavanju Međunarodnog dana pismenosti koji je UNESCO proglasio 1965. godine, a obilježava se svakog 8. rujna. Iako prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine u Republici Hrvatskoj imamo manje od 1 % nepismenih osoba starijih od 10 godina, problem nepismenosti u svijetu još uvijek postoji. Prema posljednjim raspoloživim UNESCO-vim podacima iz 2013., u svijetu je bilo 757 milijuna nepismenih osoba starih 15 i više godina, od čega je 63% bilo žena. Nepismenost je najrasprostranjenija u južnoj i zapadnoj Aziji, gdje živi 51% nepismenog stanovništva. Većinom je riječ o vještinama čitanja i pisanja, a pismenom osobom smatra se osoba koja može s razumijevanjem pročitati i napisati kratak, jednostavan sastavak o svome svakidašnjemu životu, bez obzira na to na kojemu jeziku ili pismu osoba čita, odnosno piše. Obzirom na značaj informatičke pismenosti za snalaženje u suvremenom svijetu ističemo da podaci s posljednjega popisa stanovništva pokazuju da je u nekim dimenzijama ove pismenosti preko 40 % nepismenih građana Republike Hrvatske. 

Izvor: Državni zavod za statistiku