Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 1999. godine proglasila 12. Kolovoza – Međunarodni dan mladih, na temelju preporuke Svjetske konferencije ministara za mlade.

Međunarodni dan mladih nastoji podići svijest o pravnim, ekonomskim, socijalnim, obrazovnim, kulturnim i svim ostalim pitanjima s kojima se susreću mladi ljudi širom svijeta. Kategorija mladih primarno je definirana kao segment populacije od 15 do 30 godina. Brojne udruge mladih rade na kvaliteti života mladih i njihovog položaja u društvu, potiču njihovo obrazovanje i sudjelovanje na tržištu rada, mobilnost i društvenu solidarnost te širenje svijesti o volontiranju, kao vrijednom iskustvu humanosti ali i prijenosa znanja i vještina

Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije osnovala je Savjet mladih Vukovarsko-srijemske županije kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine s ciljem uključivanja mladih u javni život na području županije. U okviru svoga djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih i o pitanjima iz djelokruga rada predstavničkog tijela Vukovarsko-srijemske županije koji su od interesa za mlade.

Savjet mladih aktivno sudjeluje u iniciranju, izradi i praćenju provedbe Županijskog programa djelovanja za mlade, te skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima bitnim za unapređenje položaja mladih. Županija u proračunu osigurava sredstva za provođenje programa i projekata usmjerenih na poboljšanje položaja mladih u svim segmentima društvenog života.

„Kako je i sam Papa Franjo rekao – Otvorimo vrata mladima kako bi oni mogli sanjati i boriti za svoje snove! Čestitam Međunarodni dan mladih svim članovima Savjeta mladih, kao i svim mladima koji žive i djeluju u svojem okruženju, te brojnim aktivnostima doprinose kvaliteti društvenog života ne samo mladih već i svih stanovnika na području naše županije, a posebno u ovo vrijeme kada se borimo s pandemijom uzrokovanoj koronavirusom!“ – čestitka je župana Bože Galića povodom Međunarodnog dana mladih.