Svake godine 25. studenog obilježavamoMeđunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u spomen na dan kada je političke aktivistkinje sestre Patriu, Minervu i Maria TeresuMirabal u Dominikanskoj republici dao ubiti diktator Rafael Trujillo. U ovo vrijeme, širom svijeta, započinje provedba i međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koju je 1991. pokrenuo Women’s Global Leadership (Centar za globalno liderstvo žena) SAD, a provodi ga više od dvije tisuće različitih organizacija u više od 150 zemalja svijeta kroz različite aktivnosti kao što su javne akcije i promocije, rasprave, edukativne i kreativne radionice i drugo.

Od usvajanja Deklaracije o uklanjanju nasilja nad žena prošlo je 30 godina i za to vrijeme učinjeni su značajni pomaci u zaštiti žena od nasilja, a samim time i njihovih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Međutim, novo vrijeme nosi sa sobom i nove ili dosad neprepoznate oblike nasilja kojem su žene posebice izložene, kao što je online nasilje (uznemiravanje, prijetnje, osvetnička pornografija…) i prisilna kontrola, odnosno, kontrolirajuće ponašanje s ciljem izoliranja, iskorištavanja i onemogućavanja neovisnosti žrtve te upravljanja njihovim svakodnevnim funkcioniranjem. Pomaci po pitanju zaštite žena od online nasilja su vidljivi i u našem zakonodavstvu, no pojam prisilne kontrole, za zakonodavca je još uvijek nevidljiv, iako, uz sve postojeće i poznate oblike nasilja nad ženama, ugrožava temeljna ljudska prava i može ostaviti jednako razarajuće posljedice za žrtve. Važno je osvijestiti da samo uz kontinuiranu suradnju zakonodavca, nadležnih institucija, države u konačnici s pružateljima usluga žrtvama nasilja nad ženama, odnosno omogućavanja da se glas žrtava čuje, posredno i neposredno, možemo kao društvo pravovremeno reagirati, te napredovati u prevenciji, zaštiti i suzbijanju nasilja nad ženama. 

Najnoviji statistički podaci prema MUP-u RH ukazuju nam da sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama mora biti prioritet svima nama jer je, uspoređujući prvih deset mjeseci prošle i prvih deset mjeseci ove godine, glede najučestalijih kaznenih djela započetih na štetu bliskih osoba u porastu. Tako imamo Kaznena djela protiv života i tijela – tjelesna ozljeda za prošlu godinu evidentirano je 1083, 283 su bile žrtve osobe muškog spola i 804 žrtve osobe ženskog spola, a ove godine evidentirano je 1362 djela, od toga 399 žrtava je muškog spola i 963 žrtve. ženskog spola. Teških tjelesnih ozljeda u prošloj godini bilo je 111, 49 žrtava muškog spola, a 62 žrtve ženskog spola, ove godine 154, od toga 62 žrtve muškog spola, a 92 žrtve ženskog spola.Kada je u pitanju Kazneno djelo protiv života i tijela – osobito teška tjelesna ozljeda prošle godine evidentirano je u jednom slučaju i žrtva je bila žena, a ove godine dva slučaja iu oba su žrtve bili muškarci što upućuje na porast broja žrtava osoba muškog spola, a pad broja žrtava ženskog spola. Jedini pad slučajeva uočavamo kod Kaznenih djela protiv života i tijela – ubojstvo i teško ubojstvo, prošle godine imali smo 19 slučajeva, od toga 7 žrtava bile su osobe muškog spola, a 12 žrtava ženskog spola, dok ove godine imamo ukupno 11, od toga 6 žrtava muškog spola i 5 žrtava ženskog spola. Što se tiče Kaznenih djela protiv osobne slobode – prijetnja i nametljivo ponašanje također ove godine primjećujemo porast u odnosu na prošlu godinu. Ukupan broj prijetnje prošle godine bio je 2735, od toga 692 osobe muškog spola i 2208 osoba ženskog spola, dok ove godine imamo 3237, od toga je 869 žrtava muškog spola i 2532 osobe ženskog spola. Nametljivog ponašanja prošle godine evidentirano je 184, od toga su žrtve bile 13 osoba muškog spola i 171 osoba ženskog spola, ove godine evidentirano je 255, od toga je 27 žrtava muškog spola, a 228 osoba ženskog spola. Glede Kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece – nasilje u obitelji prošle godine evidentirano je 1571 djelo, od toga 211 osoba muškog spola i 1360 žrtava ženskog spola. Ove godine ukupno je evidentirano 1898, od toga 247 žrtava muškog spola i 1651 žrtva ženskog spola.

Što se tiče statističkih podataka za cijelu 2022. i prvih deset mjeseci 2023., prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji i podacima iz Operativne evidencije prekršaja za 2022. ukupno je oštećeno 9008 osoba, od toga su evidentirane 5832 žrtve ženskog spola te 3176 žrtava. muškog spola. Ako promatramo partnerski odnos između žrtava i počinitelja, počinitelji nasilničkog ponašanja u obitelji bili su: u 1689 slučajeva supruga, au 491 slučaju supruga; u 688 slučaja izvanbračni suprug, au 187 slučaja izvanbračna supruga; u 283 slučaja bivši suprug, au 77 slučajeva bivša supruga; u 170 slučajeva bivši izvanbračni suprug, au 34 slučaja bivša izvanbračna supruga. Prema podacima iz Operativne evidencije prekršaja za deset mjeseci 2023. ukupno je oštećeno 6973 osoba. Prema spolu žrtve evidentirano je 4551 osoba ženskog spola te 2422 osobe muškog spola. Ako promatramo partnerski odnos između žrtava i počinitelja, počinitelji nasilničkog ponašanja u obitelji bili su: u 1306 slučajeva supruga, au 370 slučajeva supruga; u 513 slučajeva izvanbračni suprug, au 159 slučajeva izvanbračna supruga; u 239 slučajeva bivši suprug, au 57 slučaja bivša supruga; u 149 slučaju bivši izvanbračni suprug, au 41 slučaju bivša izvanbračna supruga.

Ove godine, kampanja Ujedinjenih naroda UNiTE! Investirajte u sprječavanje nasilja nad ženama i djevojkama! #No excuse, obraća se građanima i građanima da pokažu koliko im je stalo da suzbiju nasilje nad ženama i djevojčicama te vladama diljem svijeta da pokažu koliko ulažu u prevenciju rodno uvjetovanog nasilja, s porukom da zaštita žena i djevojčica nije trošak nego ulaganje, čemu se i Županijski tim za okupljanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji pridružuje.