Hrvatsko seljačko kulturno prosvjetno društvo “Seljačka sloga” Nuštar od 2017. organizirau Domu kulture u Nuštru Reviju šokačkih narodnih nošnji za drugu i treću životnu dob “40 plus”. Ove je godine bio najveći broj sudionika, njih čak 26, i to iz Slavonije, Baranje i Srijema.Nakon što su pozdravne riječi uputili predsjednik HSKPD “Seljačka Sloga” Nikola Šuća i predsjednica Prosudbenog povjerenstva mr. sc. Ljubica Gligorević, uslijedilo je predstavljanje sudionika.Prvo mjesto pripalo je snaši Ljubici Vrbljančević, Bicko Selo, baći Josipu Varžiću, Koška i paru Anita Filipović i Nives Šestić, Otok. Program je vodio Marko Sabljaković, te je nastupio KUD „Šokadija” Stari Mikanovci i njihova ženska pjevačka skupina. Povjerenstvo su činili: muzejska savjetnica mr.sc. Ljubica Gligorević,  viša stručna suradnica u Posudionici i radionici narodnih nošnji u Zagrebu Bojana Poljaković Popović i ravnatelj Centra za tradicijsku kulturnu baštinu u Zagrebu Josip Forjan. Pravi i kratki scenski nastupi humorističnog karaktera upotpunili su manifestaciju te zabavili sve prisutne.

Programu je u ime Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije prisustvovala Anamaria Mišić.