Konferencija županija koja se održava u sklopu LC Panorame u Zagrebu jedna od niza događanja kojima Hrvatska zajednica županija obilježava 20 godina djelovanja.Radna snaga u javnome sektoru, zdravstvo i školstvo – tri su teme koje hrvatski župani smatraju ključnima za rješavanje u idućem razdoblju, istaknuto je na panelu o budućnosti lokalne demokracije.

„Sve što se danas radi u jedinicama lokalne i regionalne samouprave rezultat je mukotrpnog višegodišnjeg rada. Prošli smo puno toga, a slijedi nam još izazova. Slijedi nam tema kadrova, tko će raditi ne samo u privatnome sektoru, nego i u javnome. S time ćemo se boriti idućih pet godina. To je tema budućnost jer što je radna snaga u lokalnoj upravi snažnija i kvalitetnija, to će naš razvoj biti jači i bolji“, rekao je predsjednik HZŽ-a Danijel Marušić dodavši kako je čast biti predsjednik Hrvatske zajednice županija jer je rad na zajedništvu temelj napretka.

Na okruglome stolu koji se održao na temu „Pogled u budućnost – osvrt na 30 godina regionalne demokracije“, župani su poručili kako su zadovoljni s dosadašnjim radom, sa suradnjom s Vladom Republike Hrvatske te kako se nadaju novom zamahu decentralizacije i jačoj uloži županija. Osim toga, istaknuli su kako je nužno učiniti sve što je moguće kako se bi se zaustavio odljev radne snage iz Hrvatske, kako je potrebno zadržati, primjerice, liječnike te usmjeriti se i strukovnom obrazovanju koje je, smatraju, ključno za gospodarski razvoj Hrvatske.

Vukovarsko-srijemsku županiju na Konferenciji je predstavljao zamjenik župana Franjo Orešković.