Srijemska kuća Ambar u Marincima ugostila je Književnu večer s Pavlom Petričevićem, autorom romana šokačke tradicije. Pavao Petričević do sada je objavio tri romana: „Zamah leptirovih krila“, „Križevi i ruže“ te „Bila kuća“, a idući mjesec izlazi i četvrti roman.

Pavao Petričević u Marincima je predstavio sve što je do sada napisao, a s publikom je podijelio svoj život, motivaciju za pisanje i što nas očekuje u četvrtom romanu. U njegovim djelima isprepliću se ljubavne i povijesne tematike, prikazao je šokački mentalitet i karakterizaciju likova upotrebljavajući standardni jezik i mjesne govore.

Programu je u ime Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije prisustvovala Anamaria Mišić.