U Velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održano je Javno izlaganje nacrta Strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.- 2027. godine. i Nacrt Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.- 2027. godine.

Ispred Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Ivana Marjanović  je održala prezentaciju o sadržaju Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.- 2027. godine. Nakon toga je ispred ovlaštenika za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.- 2027. godine. Dvokut-ecro, Mario Pokrivač održao prezentaciju o dosadašnjem napretku izrade Strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.- 2027. godine.

Sve prisutne je pozdravila i pozvala da, ukoliko imaju komentara, iste dostave najkasnije do 08.kolovoza. v.d. pročelnica UO za gospodarstvo i održivi  razvoj koji je ujedno i nositelj izrade Plana razvoja VSŽ 2021.-2027.,  Marija Budimir.