Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Vukovarsko - srijemske županije i Strateškoj studiji Utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna prostornog Plana Vukovarsko - srijemske županije

  • 01. listopada 2019.

Dokument rezultata

  Izvješće o javnoj raspravi30. rujna 2019. 3,83 MB
Vrh