JAVNI POZIV za podnošenje prijava za ostvarivanje prava sufinanciranja kupnje kuće ili stana mladim obiteljima na području Vukovarsko srijemske županije za 2023. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 551-07/24-04/03 URBROJ: 2196-01-24-1 Vinkovci,  22. veljače 2024. godine Na temelju odredbe članka 39. stavak 2., 4. i 5., članka 43. te članka 44. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) … Nastavi čitati JAVNI POZIV za podnošenje prijava za ostvarivanje prava sufinanciranja kupnje kuće ili stana mladim obiteljima na području Vukovarsko srijemske županije za 2023. godinu