Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko – srijemske županije za 2024. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 551-07/24-03/03 URBROJ: 2196-01-24-1 Vinkovci, 18. siječanj 2024. godine             Na temelju odredbe članka 48. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, … Nastavi čitati Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko – srijemske županije za 2024. godinu