Javni poziv unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja VSŽ za 2024. godinu

JAVNI POZIV JE ZAVRŠEN REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 320-10/24-01/24 URBROJ: 2196-01-24-1 Vinkovci, 25. ožujka 2024. godine Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. Statuta  Vukovarsko-srijemske … Nastavi čitati Javni poziv unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja VSŽ za 2024. godinu