CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

KLASA:112-01/23-01/1

URBROJ:2196-914-23-02

Vinkovci, 16. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 259. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22 i 119/22),  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22), članka 21. i članka 23. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 110/22), članka 27. i članka  28. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije (KLASA:011-01/23-01/01, URBROJ:2196-91-23-1 od 15. veljače 2023. godine) te članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 16/18), ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci, Glagoljaška 27, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

 1. za prijam stručnog radnika I. vrste – socijalni radnik – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme
 2. za prijam stručnog radnika I. vrste – pravnik – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme
 3. za prijam stručnog radnika I. vrste – psiholog – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme
 4. za prijam stručnog radnika I. vrste – socijalni pedagog – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme
 5. za prijam stručnog radnika I. vrste – edukacijski rehabilitator – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme
 6. za prijam stručnog radnika I. vrste – kineziterapeut – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme
 7. za prijam stručnog radnika I. vrste – fizioterapeut – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme
 8. za prijam stručnog radnika II. vrste – radni terapeut – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme
 9. za prijam stručnog radnika I. vrste – logoped – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme
 10. za prijam stručnog radnika I. vrste – odgojitelj – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme
 11. za prijam radnika III. vrste –  ekonoma  – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme

1. Stručni radnik I. vrste – socijalni radnik (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos:

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost socijalnog rada i odobrenje za rad nadležne komore.

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22 i 119/22)
 • probni rad 6 mjeseci

Opis poslova: poslovi predviđeni relevantnim pozitivnim propisima i temeljeni na pravilima struke, potrebama ustanove i po nalogu voditelja odjela odnosno ravnatelja.

2. stručni radnik I. vrste – pravnik – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos:

Završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava.

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22 i 119/22)
 • probni rad 6 mjeseci

Opis poslova: poslovi predviđeni relevantnim pozitivnim propisima i temeljeni na pravilima struke, potrebama ustanove i po nalogu voditelja odjela odnosno ravnatelja.

3. stručni radnik I. vrste – psiholog – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos:

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije u Republici Hrvatskoj ili ima priznatu inozemnu stručnu kvalifikaciju za obavljanje regulirane profesije – psiholog u skladu s propisima kojima se regulira psihološka djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore.

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22 i 119/22)
 • probni rad 6 mjeseci

Opis poslova: poslovi predviđeni relevantnim pozitivnim propisima i temeljeni na pravilima struke, potrebama ustanove i po nalogu voditelja odjela odnosno ravnatelja.

4. stručni radnik I. vrste – socijalni pedagog – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos:

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u skladu s propisima kojima se regulira socijalnopedagoška djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore.

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22 i 119/22)
 • probni rad 6 mjeseci

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Opis poslova: poslovi predviđeni relevantnim pozitivnim propisima i temeljeni na pravilima struke, potrebama ustanove i po nalogu voditelja odjela odnosno ravnatelja.

5. stručni radnik I. vrste – edukacijski rehabilitaor – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos:

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator u skladu s propisima kojima se regulira edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore.

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22 i 119/22)
 • probni rad 6 mjeseci

Opis poslova: poslovi predviđeni relevantnim pozitivnim propisima i temeljeni na pravilima struke, potrebama ustanove i po nalogu voditelja odjela odnosno ravnatelja.

6. stručni radnik I. vrste – kineziterapeut – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos:

Završen preddiplomski i diplomski stručni ili sveučilišni studij kineziologije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije ili mu je priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22 i 119/22)
 • probni rad 6 mjeseci

Opis poslova: poslovi predviđeni relevantnim pozitivnim propisima i temeljeni na pravilima struke, potrebama ustanove i po nalogu voditelja odjela odnosno ravnatelja.

7. stručni radnik I. vrste – fizioterapeut – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos:

Završen studij fizioterapije kojim se osigurava visoka razina obrazovanja sukladno propisima iz područja visokog obrazovanja i odobrenje za rad nadležne komore.

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22 i 119/22)
 • probni rad 6 mjeseci

Opis poslova: poslovi predviđeni relevantnim pozitivnim propisima i temeljeni na pravilima struke, potrebama ustanove i po nalogu voditelja odjela odnosno ravnatelja.

8. stručni radnik II. vrste – radni terapeut – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos:

Završen stručni studij za zanimanje stručni prvostupnik radne terapije u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i odobrenje za rad nadležne komore.

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22 i 119/22)
 • probni rad 3 mjeseca

Opis poslova: poslovi predviđeni relevantnim pozitivnim propisima i temeljeni na pravilima struke, potrebama ustanove i po nalogu voditelja odjela odnosno ravnatelja.

9. stručni radnik I. vrste – logoped – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos:

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22 i 119/22)
 • probni rad 6 mjeseci

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Opis poslova: poslovi predviđeni relevantnim pozitivnim propisima i temeljeni na pravilima struke, potrebama ustanove i po nalogu voditelja odjela odnosno ravnatelja.

10. stručni radnik I. vrste – odgojitelj – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos:

Završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22 i 119/22)
 • probni rad 6 mjeseci

Opis poslova: poslovi predviđeni relevantnim pozitivnim propisima i temeljeni na pravilima struke, potrebama ustanove i po nalogu voditelja odjela odnosno ravnatelja.

11. Radnik III. vrste –  ekonom – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos:

Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22 i 119/22)
 • probni rad 2 mjeseca

Opis poslova: vrši poslove nabave potrebnih namirnica, potrošnog i drugog materijala, vodi dokumentaciju vezanu za nabavu namirnica i ostale robe, prijem, kontrola i deambalažiranje robe, skladištenje namirnica. Planira zalihe namirnica, materijala za čišćenje, potrošnog materijala, usklađuje analitiku s računovodstvom te drugi tehnički i pomoćni poslovi te drugi poslovi po nalogu ravnatelja.

Kandidati su prilikom prijave na javni natječaj dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj,
 • vlastoručno potpisan životopis,
 • osobnu iskaznicu (preslika),
 • domovnicu (preslika),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja),

kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno,

 • uvjerenje o radnom stažu/iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja,
 • uvjerenje od suda (ne starije od šest mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • odobrenje za rad nadležne komore (za radna mjesta pod rednim brojem 1., 3., 4., 5., 7., 8. i 10. ako se radi o reguliranoj profesiji)
 • vlastoručno potpisana Izjava kandidata/kinje o nepostojanju zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi

U prijavi na javni natječaj se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidate i kandidatkinje osobe s invaliditetom, kojima je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, pozivamo da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj te da se nakon podnošenja prijave obrate na adresu e-pošte centar.vsz@gmail.com. Sve iskazane razumne prilagodbe bit će pravovremeno osigurane radi ravnopravnog sudjelovanja u javnom natječaju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, prema popisu dokaza koji se nalaze na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20strada

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

O načinu i vremenu provedbe testiranja, kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Vukovarsko-srijemske županije (https://www.vusz.hr/info/natjecaji-vukovarsko-srijemske-zupanije), najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se isključivo poštom u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: s naznakom: „Natječaj za prijam u radni odnos – naziv radnog mjesta – ne otvaraj, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija, Županijska 9, 32 000 Vukovar.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, a u tom slučaju ravnateljica donosi odluku o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                               RAVNATELJICA

                                                                                               Nikolina Beljo, dipl.iur.