Obavijesti

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Vukovarsko – srijemska županija, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.