Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni nabava je završena

Javna nabava „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Transportno-logističkog centra“

  • 28. rujna 2020.

Navesti sljedeće:  Dokumentacija o nabavi sa eventualnim izmjenama i dopunama kao i svim pojašnjenjima objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4306181

Obavijest o dodjeli ugovora -Rezultati postupka nabave:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4922276

Pozivni dokumenti

  Obavijest o nadmetanju28. rujna 2020. 117,2 KB
  Dokumentacija o nabavi28. rujna 2020. 1,51 MB
  Predlošci obrazaca28. rujna 2020. 39,22 KB
  Projektni zadatak28. rujna 2020. 979,72 KB
  Troškovnik28. rujna 2020. 22,5 KB
Vrh