Dokumentacija o nabavi objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3633047