Dokumentacija o nabavi objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave:  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3721560

Datum završetka: 20. svibnja 2020.