U sklopu 57. Šokačkog sijela, u prostoru predvorja pastoralnog središta župe Mučeništva sv. Ivana Krstitelja, održana je izložba “Vuneni prekrivači” iz fundusa Muzeja Đakovštine, autorice Ivane Dević. Izložba je održana u suradnji s Gradskim muzejom Županja.

Kada zamišljamo tradicionalnu šokačku sobu, teško ju je zamisliti bez spremljenog kreveta. Prvo što se uoči je red jastuka, a ispod njih je preko kreveta raširen vuneni prekrivač-ćilim ponjavac. Vuneni prekrivači o kojima je riječ u ovoj izložbi, imaju nekoliko naziva. U Đakovštini su najrasprostranjeniji nazivi ćilim i ponjavac. Naziv ćilim dolazi od turske riječi kilim što bi dalo naslutiti da se i sama tehnika tkanja, ali i oblik, preuzela od Turaka. No, budući da znamo da Europa ima dugu tradiciju tkanja, vjerojatnije je da su turski ćilimi obogatili već postojeću slavensku ornamentiku ovih prekrivača. Pređa se bojala prirodnim, biljnim pigmentom sve do pojave anilinskih boja sedamdesetih godina 19. stoljeća. Tako je kolorit starijih ponjavaca, točnije, onih napravljenih prije druge polovine 19. stoljeća zagasit i ujednačen, dok je vuna bojana anilinskim bojama znatno intenzivnije boje.

Vrste ponjavaca koje su bile izložene u Gradskom muzeju Županja su: Ornament: Ponjavac na prste s jabukama, ponjavac na prste s frčicama i jabukama, srpski ćilimac u dvije pole s ružama, šarenica u tri pole tkana legutački na šibe i krtice,  ponjavac krpan granama, ogledalom  i pijetlovima, čilim ubjerani sa zvijezdama i jabučicama, ponjavac izvlačiti na jabuke, čilim izvlačiti nebom.

U sklopu izložbe nastupila je ženska pjevačka grupa Kulturnog centra “Igrišće”, a događaju je u ime Vukovarsko-srijemske županije prisustvovao Marko Vukolić iz Upravnog odjela za turizam i kulturu.