Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Županijski tim za razvoj sustava palijativne skrbi

fullscreen Letak 1.jpg Letak 1.jpg
Letak 1.jpg
fullscreen Letak 2.jpg Letak 2.jpg
Letak 2.jpg

Na temelju zaključaka Župana Vukovarsko-srijemske županije, KLASA: 500-0114-01/71, URBROJ: 2196/1-01-14-3, od 16. prosinca 2014. godine, i KLASA: 500-01/17-01/11, URBROJ: 2196/1-01-17-2, od 10. veljače 2017. godine, u Vukovarsko-srijemskoj županiji osnovan je Županijski tim za razvoj sustava palijativne skrbi, radi predlaganja mjera i aktivnosti u svrhu provođenja strateškog plana razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj.

   


Letak slika 1


Letak slika 2

Vrh