Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Ured župana

Pročelnik:

Marko Dikonić, dipl.iur.

E-mail: marko.dikonic@vusz.hr

Tel: 032 / 454-303

Vukovar, Županijska 9

IMG

Sjedište Županije

Vukovar, Županijska 9

Tel:  032/ 454-201 

Fax: 032 / 454-200 

Opis poslova i aktivnosti:

Ured župana je stručna služba koja obavlja organizacijske, stručno- administrativne poslove, poslove odnosa s javnošću, protokolarne, pomoćno-tehničke i druge poslove vezane za rad župana i drugih dužnosnika Županije.

U okviru svog djelokruga Ured župana obavlja slijedeće poslove:

- poslove vezane za ostvarivanje programa aktivnosti župana

- poslove vezane za komuniciranje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave

- poslove organizacije protokolarnih primanja i prigodnih svečanosti i poslove vezane za međužupanijsku suradnju

- poslove informiranja javnosti o aktivnostima župana i drugih dužnosnika Županije te praćenje sredstava javnog informiranja o događanjima značajnim za rad Županije

- obavlja poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama

- pripremanje materijala za javne istupe župana i drugih dužnosnika Županije

- obavlja savjetodavne, stručne i analitičke poslove iz područja ekonomije, gospodarstva, navodnjavanja, prometa i infrastrukture te drugih područja od značaja za razvoj županije

 

Priloženi dokumenti

 
 
Sponzorstva i donacije - od 1.07.-31.12.2019. 24. veljače 2020. 133,08 KB
 
Sponzorstva i donacije - od 1.01.-30.06.2019. 24. veljače 2020. 131,29 KB
 
Sponzorstva i donacije - od 1.07.-31.12.2018. 19. veljače 2019. 906,3 KB
 
 
Deklaracija 13. veljače 2018. 25,91 KB
 
Sponzorstva i donacije - od 1.01.-30.06.2017. 25. siječnja 2018. 181,92 KB
 
Sponzorstva i donacije - od 1.07.-31.12.2017. 25. siječnja 2018. 118,69 KB
 
Odluka - elementarna nepogoda Trpinja 30. lipnja 2016. 566,15 KB
 
Odluka - elementarna nepogoda Tordinci 30. lipnja 2016. 563,42 KB
 
 
Projekti-zbirno 09. srpnja 2015. 895,56 KB
 
Press release 09. srpnja 2015. 1,4 MB
 
Poslovni uzlet grada Vinkovaca 08. travnja 2015. 863,13 KB
 
Poslovni uzelt grada Vinkovaca 08. travnja 2015. 863,13 KB
 
Procedura stvaranja ugovorenih obveza 12. prosinca 2013. 2,42 MB
 
Procedura stvaranja ugovorenih obveza 12. prosinca 2013. 432,59 KB
Vrh