Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Sjedište: Vinkovci, Glagoljaška 27
Telefon: 032/ 344-122
 

IMG  

Pročelnik: 

Mario Adamović, mag.iur.

E-mail: mario.adamovic@vusz.hr

   

Opis poslova i aktivnosti:

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je upravno tijelo koje obavlja stručne poslove vezane za djelatnost zdravstva i socijalne skrbi u okviru samoupravnog djelokruga Županije.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u okviru svog djelokruga obavlja sljedeće poslove:

 • izrađuje opće i pojedinačne akte za područje zdravstva koje donosi Skupština i župan
 • provodi i primjenjuje opće i pojedinačne akte tijela Županije za područje zdravstva
 • predlaže mjere i aktivnosti te analizira stanja na područjima zdravstva
 • koordinira rad s ustanovama i drugim pravnim osobama iz područja zdravstva      
 • izrađuje programe razvoja, analize i druge stručne podloge za poticanje razvitka Županije iz područja zdravstva te sudjeluje u pripremi razvojnih projekata s razine Županije i ustanova u njenom vlasništvu
 • predlaže i poduzima mjere za učinkovito ostvarivanje  prava građana iz oblasti zdravstva u okviru nadležnosti Županije
 • sudjeluje u programima investicija i investicijskog održavanja objekata zdravstvene zaštite
 • prati zakonitost rada ustanova iz područja zdravstva kojima je osnivač Županija
 • rješava o pravima građana i drugih osoba iz zakonom propisane nadležnosti tijela
 • obavlja druge poslove i zadaće u ostvarivanju funkcije Županije u skladu s propisima
 • poslove provedbe akata Skupštine i župana koji su u nadležnosti ovog Odjela
 • obavlja poslove vezane za sufinanciranje rada udruga iz djelokruga ovog Odjela, a sukladno zakonu i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • izrađuje opće i pojedinačne akte za područje  socijalne skrbi koje donosi Županijska skupština i župan
 • provodi i primjenjuje opće i pojedinačne akte tijela Županije za područje socijalne skrbi,
 • predlaže mjere i aktivnosti te analizira stanja na područjima socijalne skrbi
 • koordinira rad s ustanovama i drugim pravnim osobama iz područja socijalne skrbi,
 • izrađuje programe razvoja, analize i druge stručne podloge za poticanje razvitka Županije iz područja socijalne skrbi te sudjeluje u pripremi razvojnih projekata s razine Županije i ustanova u njenom vlasništvu,
 • predlaže i poduzima mjere za učinkovito ostvarivanje  prava građana iz oblasti socijalne skrbi u okviru nadležnosti Županije,
 • sudjeluje u programima investicija i investicijskog održavanja ustanova socijalne skrbi,
 • prati zakonitost rada ustanova iz područja socijalne skrbi kojima je osnivač Županija,
 • u suradnji s resornim ministarstvima i drugim upravnim institucijama RH organizira i prati obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i skrbi o osobama treće životne dobi,
 • rješava o pravima građana i drugih osoba iz Zakonom propisane nadležnosti tijela,
 • obavlja druge poslove i zadaće u ostvarivanju funkcije Županije u skladu s propisima,
 • rješava po žalbama protiv pojedinačnih akata koje donose upravna tijela općina i gradova  s područja Županije u oblasti socijalne skrbi. 

Upravni odjel za zdravstvo i socijanu skrb obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari;
 • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi
 • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja sukladno zakonu i podzakonskim propisima.


VAŽNI AKTI:
     

Zdravstvene ustanove u Vukovarsko-srijemskoj županiji  


Socijalne ustanove u Vukovarsko-srijemskoj županiji   

Priloženi dokumenti

 
 
Preporuke za javnost za zaštitu od vrućina 31. svibnja 2021. 234,29 KB
 
Plakat - vrućine 2021 31. svibnja 2021. 4,45 MB
 
Program DDD mjera 2021.g. 01. veljače 2021. 1,34 MB
 
Zaključak prava pacijenata 30. rujna 2020. 243 KB
 
Plan davanja koncesija - godišnji 2018. 25. siječnja 2018. 293,19 KB
 
Upozorenje na toplinski val 07. srpnja 2015. 1,32 MB
 
Pozor vrućina - 08.08.2014 08. kolovoza 2014. 1,33 MB
 
Pozor vrućina - 07.07.2014 04. srpnja 2014. 1,33 MB
 
Pozor vrućina - 11-06-2014 11. lipnja 2014. 1,33 MB
 
Pozor vrućina! 10. lipnja 2014. 1,33 MB
 
Zaštitimo djecu! 16. travnja 2014. 1,1 MB
 
Komarci - kako se zaštititi 09. srpnja 2012. 99,91 KB
 
Brošura o štetnim glodavcima 2012. 18. lipnja 2012. 835,38 KB
 
DDDProgram2009_2013 08. veljače 2012. 341,89 KB
 
Hitna medicinska služba - letak 31. listopada 2011. 5,03 MB
 
15. Sajam zdravlja u Vinkovcima 07. travnja 2011. 65,37 KB
 
VS_Zupanija-izvjesce_komarci_2010 06. travnja 2011. 868 KB
 
Suglasnost na koncesije 14. rujna 2010. 88,43 KB
 
Suzbijanje komaraca 13. rujna 2010. 520,88 KB
 
Suzbijanje štetnih glodavaca 13. rujna 2010. 585,27 KB
 
Izvjesca DP-M i TS-M (pdf) 10. rujna 2010. 96,09 KB
 
Studija opravdanosti davanja koncesija 10. rujna 2010. 154,71 KB
 
 
Obavijest o namjeri davanja koncesije (pdf) 21. svibnja 2010. 172,53 KB
 
Letak 2.pdf 24. srpnja 2019. 2,12 MB
 
Letak 1.pdf 24. srpnja 2019. 6,56 MB

Besplatna pravna pomoć

 
 
 
Izričita pisana suglasnost - ZOPP-S.pdf 04. ožujka 2020. 127,98 KB
 
Obračun troškova - OT.pdf 04. ožujka 2020. 96,59 KB
 
Besplatna pravna pomoć - informacije.pdf 04. ožujka 2020. 258,31 KB

Humanitarna pomoć

Izvješća

Obrasci

Ostalo

Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Socijalna skrb

 
Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva.pdf 22. studenog 2018. 73,48 KB
 
Upute za zahtjeve.pdf 27. prosinca 2017. 52,21 KB
 
Zahtjev za Obiteljski dom.pdf 12. prosinca 2016. 178,56 KB
 
Mogućnosti pružanja socijalnih usluga.pdf 12. prosinca 2016. 121,56 KB
 
Zahtjev za ustanove socijalne skrbi.pdf 12. prosinca 2016. 204,92 KB
 
Ostani slobodan - audio 24. studenog 2016. 0 B
 
Koalicija za život u zajednici.pdf 15. studenog 2011. 76,12 KB
 
Međunarodni dan starijih osoba.pdf 10. rujna 2010. 95,41 KB
 
Obrazac TS-M.pdf 10. rujna 2010. 74,15 KB
 
Obrazac DP-M.pdf 10. rujna 2010. 98,65 KB

Zaštita vojnih i civilnih invalida rata

Vrh