Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Upravni odjel za socijalnu skrb

Sjedište: Vinkovci, Glagoljaška 27

Pročelnik: dr.sc. Darko Dimić

E-mail: darko.dimic@vusz.hr

Tel: 032 / 344-214

Opis poslova i aktivnosti:

Upravni odjel za socijalnu skrb je upravno tijelo koje obavlja stručne poslove vezane za djelatnost socijalne skrbi u okviru samoupravnog djelokruga Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja sljedeće poslove:

- izrađuje opće i pojedinačne akte za područje  socijalne skrbi koje donosi Županijska skupština i župan

- provodi i primjenjuje opće i pojedinačne akte tijela Županije za područje socijalne skrbi,

- predlaže mjere i aktivnosti te analizira stanja na područjima socijalne skrbi

- koordinira rad s ustanovama i drugim pravnim osobama iz područja socijalne skrbi,

- izrađuje programe razvoja, analize i druge stručne podloge za poticanje razvitka Županije iz područja socijalne skrbi te sudjeluje u pripremi razvojnih projekata s razine Županije i ustanova u njenom vlasništvu,

- predlaže i poduzima mjere za učinkovito ostvarivanje  prava građana iz oblasti socijalne skrbi u okviru nadležnosti Županije,

- sudjeluje u programima investicija i investicijskog održavanja ustanova socijalne skrbi,

- prati zakonitost rada ustanova iz područja socijalne skrbi kojima je osnivač Županija,

- u suradnji s resornim ministarstvima i drugim upravnim institucijama RH organizira i prati obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i skrbi o osobama treće životne dobi,

- rješava o pravima građana i drugih osoba iz Zakonom propisane nadležnosti tijela,

- obavlja druge poslove i zadaće u ostvarivanju funkcije Županije u skladu s propisima,

- rješava po žalbama protiv pojedinačnih akata koje donose upravna tijela općina i gradova  s područja Županije u oblasti socijalne skrbi

 

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Izvješća

Obrasci

Ostalo

Socijalna skrb

Zaštita vojnih i civilnih invalida rata

Vrh