Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Upravni odjel za poljoprivredu

Sjedište: Vinkovci, Glagoljaška 27
Telefon: 032/ 344-038
Fax: 032 / 344-033

IMG

Pročelnik: Andrija Matić, dipl.ing.

E-mail: andrija.matic@vusz.hr
Tel: 032 / 344-038

 


Opis poslova i aktivnosti:

Upravni odjel za poljoprivredu u okviru svog djelokruga obavlja sljedeće poslove:

-        prati stanje u navedenom području i izrađuje te predlaže stručne podloge za mjere unaprjeđenja istoga

-        izrađuje prijedloge akata i programa, i drugih dokumenata bitnih za razvoj poljoprivrede za potrebe Skupštine

-        usklađuje radnje i poduzima mjere u cilju  ravnomjernog razvitka općina i gradova u području poljoprivrede

-        prati stanje te Skupštini predlaže mjere i donošenje akata iz područja lovstva

-        prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje ribolovstva te rješava o zahtjevima iz područja ribolovstva

-     u području vodoprivrede obavlja poslove u svezi donošenja akata, planova i programa temeljem zakona i provedbenih akata ovlaštenog ministarstva i "Hrvatskih voda"

-      osigurava pružanje stručne pomoći poljoprivrednim proizvođačima u cilju unaprjeđenja proizvodnje i stanja seoskoga prostora

-        prati i sudjeluje u iznalaženju mogućnosti za pravovremeno i valjano izvršenje planova sjetve, žetve i otkupa poljoprivrednih proizvoda i u tom pravcu predlaže Skupštini poduzimanje mjera kao i inicijativa prema Vladi RH za potpore poljoprivrednoj proizvodnji, kao i seoskom prostoru na području Županije

-        sudjeluje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije)

-        surađuje s udrugama poljoprivrednika

-        obavlja poslove vezane za kreditne programe Županije u smjeru razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja

-    surađuje sa znanstvenim institucijama, tijelima državne uprave, Upravom za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (Ministarstvo poljoprivrede), Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu i drugim stručnim službama,

-       prati stanje, predlaže mjere i potiče unaprjeđenje sustava obrane od tuče, te ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda

-        prati stanje, predlaže mjere i potiče unaprjeđenje ekološke proizvodnje, boljeg korištenja biomase i smanjenje onečišćenja tala i voda uzročnicima iz poljoprivrede

-        prati stanje, potiče i podupire ukupne vrijednosti šuma te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje

-    u suradnji sa stručnim tijelima šumarske i drvoprerađivačke struke predlaže mjere za ostvarenje većih gospodarskih aktivnosti Županije

-    skrbi za uspješnu primjenu propisa koji unaprjeđuju poljoprivredu i ruralni prostor, te skrbi za uspješno kandidiranje na nacionalne i međunarodne natječaje i fondove

-        obavlja poslove vezane za navodnjavanje i detaljnu melioracijsku odvodnju

-        sudjeluje u izradi i pripremi prijedloga i planova iz područja vodnog gospodarstva, poljoprivrede i šumarstva

-        prati propise, programe RH i EU iz svoje oblasti te koordinira provedbu odobrenih programa na razini Županije

-        sudjeluje u izradi dokumentacije za oblikovanje projekata na razini Županije

-     sudjeluje u organiziranju natječaja za navodnjavanje i detaljnu melioracijsku odvodnju te u vrednovanju dostavljenih prijedloga projekata

-        koordinira provedbu različitih projekata i pruža tehničku pomoć partnerima.

Upravni odjel za poljoprivredu obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

-        utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

-      registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području Županije

-        obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

PROJEKTI:

- Identifikacija područja i tehnologija proizvodnje pri uspostavi nasada KKO

- Istraživanje utjecaja mikorizacije na opskrbu vodom poljoprivrednih kultura u uvjetima suše,redukciju bolesti i štetnika, kao i opskrbu biljaka makro i mikro hranivima

- Otkrivanje i praćenje pojavnosti bolesti zlatne žutice vinove loze u vinogorju Srijem

 

Stočarstvo

 
Stanje stočarstva 2011 - objedinjeno novo 16. srpnja 2012. 681,2 KB
 
Konjički maraton 23. svibnja 2012. 888,74 KB
 
Izvješće stočarstvo 2010. 27. listopada 2011. 299,86 KB
 
Stočarska izložba Drenovci 2011 13. svibnja 2011. 187,27 KB
 
Stanje stočarstva i biljna proizvodnja 23. srpnja 2010. 1,34 MB
 
Pojavnost trihineloze na području VSŽ 29. ožujka 2010. 153,56 KB
 
Stanje stočarstva u VSŽ 24. rujna 2009. 1,27 MB

Šumarstvo, lovstvo i ribolovstvo

Biljna proizvodnja

Navodnjavanje

 

Ostalo

 
Program potpora poljoprivredi 2021.-2023..pdf 06. listopada 2021. 2,53 MB
 
Mišljenje Ministarstva poljoprivrede.pdf 29. ožujka 2021. 191,15 KB
 
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/1992 07. studenog 2017. 369,59 KB
 
AZP vodič - zakup 18. ožujka 2014. 160,03 KB
 
Elementarne nepogode u 2012. godini 20. veljače 2013. 54,76 KB
 
Tradicijom usprkos krizi - može li se? 31. kolovoza 2012. 585,56 KB
 
Mreža skupljanja CROCPA 2012 02. srpnja 2012. 151,62 KB
 
Ambrozija - plakat 26. lipnja 2012. 468,22 KB
 
Poziv za izbor naj seoske žene.pdf 19. travnja 2011. 38,04 KB

Projekti

Vrh