Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana predavanja o Nitratnoj direktivi

 • 14. veljače 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

U utorak, 12. veljače od u Gradskoj knjižnici Grada Iloka, te u srijedu, 13. veljače u Regionalnom poslovnom centru u Poslovnoj zoni u Lovasu za Općina Lovas i u Kulturnom centru Općina Borovo za Općinu Borovo održana su predavanja kojima je aktualizirana novonastala problematika u skladu s 1. Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanoga nitratima poljoprivrednoga podrijetla, dokumentom kojega je donio ministar poljoprivrede radi postupanja po odredbama Nitratne direktive. Nakon pozdravne...

Zelenonoga mlakuša – zaštićena vrsta

 • 11. veljače 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Zelenonoga mlakuša – zaštićena vrsta

Zelenonoga mlakuša je svojim životnim prostorom vezana uz vodeni ekološki sustav i vodena staništa. Budući da je vrlo oprezna i plaha, vješto se skriva u trstiku gdje nepomično stoji, pa ju je gotovo nemoguće zamijetiti. Pripada divljim zaštićenim vrstama prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09), te je prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama propisana naknada od 1600,00 kuna za njeno...

Održan koordinacijski sastanak o elaboratima zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz IPARD programa za mjeru 101, 103, 301 i 302

 • 07. veljače 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo, Međunarodna suradnja i regionalni razvoj

U Zagrebu u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode je održan konzultativan sastanak o problematici vezanoj za zaštitu okoliša za dodjelu sredstava iz IPARD programa za mjere 101, 103, 301 i 302. Na sastanku se obratio zamjenik ministra za zaštitu okoliša Hrvoje Dokoza, dok je voditeljica odsjeka za industrijska onečišćenja  Jadranka Matić vodila konzultativni sastanak Cilj sastanka je bio razmotriti uočene probleme u provedbi IPARD programa, te nastale probleme pokušati zajednički pronaći odgovarajuća...

Obilježavanje međunarodnog dana zaštite močvara

 • 02. veljače 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Obilježavanje međunarodnog dana zaštite močvara

Međunarodna konvencija o potrebi zaštite močvara i vlažnih staništa  održana je 02.02.1971. godine u gradu Ramsaru u Iranu, a Republika Hrvatska ju je prihvatila i potpisala 1991. godine. Močvare i vlažna staništa uništena su isušivanjem i pretvaranjem u poljoprivredno i građevinsko zemljište i tek s novim spoznajama u zadnjih nekoliko desetaka godina počelo je drugačije vrednovanje ovih područja. Na  inicijativu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske...

Održan koordinacijski sastanak u okviru provedbe projekta "Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini"

 • 30. siječnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo
Održan koordinacijski sastanak u okviru provedbe projekta "Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini"

Pročelnica upravnog odjela prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Silvana Tvrz i Voditeljica odsjeka za zaštiti okoliša Nataša Radojčić su organizirale koordinacijski sastanak u okviru provedbe projekta "Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini" koji je održan 30. Siječnja 2013. u Vukovarsko-srijemskoj županiji u Vinkovcima. Projektni tim Martin Smutny, stručnjak za izgradnju SPUO institucija i edukaciju iz Češke i Matjaž Harmel,...

Nacrt plana upravljanja Spačvanskim bazenom

 • 29. siječnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Nacrt plana upravljanja Spačvanskim bazenom

Jedna od obveza Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj Uniji je pripremanje ekološke mreže područja zaštićene prirode kao dijela Sveeuropske ekološke mreže Natura 2000. Po prijedlogu Državnog zavoda za zaštitu prirode obuhvaćeno je i područje Spačvanskog bazena koje je važno za očuvanje biljnih i životinjskih vrsta kao i stanišnih tipova. Na sastanku radne skupine za izradu Plana upravljanja Spačvanskim bazenom,  predstavljen je nacrt plana napravljen od strane stručnog suradnika Javne...

Zaštićena siva guska

 • 21. siječnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Zaštićena siva guska

Siva guska je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11), Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim, te je Pravilnikom o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom određena visina kazne za usmrćivanje ove ptice u iznosu od 7200,00 kuna. Na prostoru Vukovarsko-srijemske županije postoji nekoliko lokaliteta koji su pogodni za njeno stanište, a radi se o močvarnim i vlažnim staništima manje površine koji su ipak zadržali pogodne ekološke...

Sudjelovanje na svečanom otvorenju provedbe projekta "Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini"

 • 14. siječnja 2013.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša
Sudjelovanje na svečanom otvorenju provedbe projekta "Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini"

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj svečano su otvorili početak provedbe projekta "Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini" financiranog u sklopu IPA Programa Europske unije za RH. Cilj ovoga projekta je jačanje administrativnih kapaciteta i provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš u Republici Hrvatskoj na regionalnoj i lokalnoj razini. U cilju korištenja...

Plan i program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije

 • 11. siječnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Plan i program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije

Župan Božo Galić posjetio je djelatnike Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, te je tom prilikom bilo  riječi o projektima iz područja zaštite prirode i mogućnostima njihovog financiranja iz fondova Europske unije. Naime, turističke mogućnosti i kapaciteti Vukovarsko-srijemske županije u sprezi sa zaštićenim područjima prirode i rijetkim biljnim i životinjskim vrstama, sigurno će u budućnosti biti značajan pokretač razvoja malog poduzetništva...

Slavonska gnojištarka - nedovoljno poznata vrsta

 • 08. siječnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Slavonska gnojištarka - nedovoljno poznata vrsta

Slavonska gnojištarka je nedovoljno poznata vrsta gljive, koja je u Republici Hrvatskoj pronađena na samo jednom lokalitetu i to u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u blizini Vinkovaca. Strogo je zaštićena Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim. Prvi i jedini puta zabilježena je u 19. stoljeću, kada je i opisana. Potvrdu da vrsta nije izumrla iz područja Vukovarsko-srijemske županije, a time i Republike Hrvatske uspjeli su pribaviti djelatnici Javne ustanove za upravljanje...

Vrh