Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Jaglac – vjesnik proljeća

 • 19. ožujka 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Jaglac – vjesnik proljeća

Jaglac je u Republici Hrvatskoj vrlo raširena biljka, dok je u pojedinim europskim zemljama kao što je npr. Njemačka, rijetka i posebno zaštićena vrsta. Lišće jaglaca je među najbogatijim izvorima vitamina C, pa je nekada služilo za spravljanje juhe i ekstrakata protiv skorbuta. Osim kao ljekovito bilje, jaglac se često skuplja i bere za dekoraciju, što je u mnogim europskim zemljama zabranjeno zakonom. Park šuma Kanovci i postojeća šumska staza predstavljaju pristupačno mjesto gdje  je vrlo lako...

Završetak pilot projekta MANMON Natura 2000

 • 14. ožujka 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Završetak pilot projekta MANMON Natura 2000

Opći cilj pilot projekta MANMON Natura 2000 je očuvanje postojeće biološke raznolikosti u Republici Hrvatskoj, te osiguranje održivog upravljanja u predloženim NATURA 2000 područjima. Njime se postiglo povećanje kapaciteta za vođenje procesa izrade planova upravljanja Javnih ustanova na županijskoj razini. Javne ustanove su ujedno odgovorne za kontrolu provođenja plana i prikupljanje podataka  za izvješće o stanju ciljnih vrsta i staništa, koje je Republika Hrvatska obvezna periodično dostaviti Europskoj...

Održana 1. sjednica Povjerenstva za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš – izgradnja nasipa u Iloku i uređenja ušća Drljanskog potoka

 • 07. ožujka 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Održana 1. sjednica Povjerenstva za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš – izgradnja nasipa u Iloku i uređenja ušća Drljanskog potoka

U Maloj vijećnici Grada Iloka u Iloku je održana 1. sjednica Povjerenstva za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš – izgradnja nasipa u Iloku i uređenja ušća Drljanskog potoka. Nositelj zahvata su Hrvatske Vode iz Osijeka,  Vodnogospodarski  odjel za Dunav i donju Dravu. Izrađenu Studiju utjecaja zahvata na okoliš je prezentirana od strane izrađivača Studije Instituta za elektroprivredu i energetiku iz Zagreba (opis i lokaciju zahvata, prostorno planska dokumentacija, namjena zahvata, utjecaj zahvata...

Održana 2. sjednica Povjerenstva za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš – uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara

 • 06. ožujka 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Održana 2. sjednica Povjerenstva za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš – uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara

U Maloj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije je održana 2. sjednica Povjerenstva za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš – uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara. Nositelj zahvata su Hrvatske Vode iz Osijeka,  Vodnogospodarski  odjel za Dunav i donju Dravu. Nakon kratkog prikaza dorađene Studije od strane izrađivača Studije HIDROING d.o.o., Osijeka i odgovora na primjedbe članova Povjerenstva sa održane 1. sjednice od 19. 10. 2012. godine. Članovi Povjerenstva...

Uređen perivoj Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru

 • 01. ožujka 2013.
 • Ured župana, Priroda i zaštita okoliša
Uređen perivoj Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru

Perivoj Vukovarsko-srijemske županije Palače Srijem obogaćen je novim sadnicama drveća i cvijeća. Primjer kako se uz malo dobre volje može puno toga napraviti jesu zaposlenici Županije koji su uz djelatnike Komunalca radili na novom izgledu perivoja. Zajedničkim snagama su uz druženje i rad stvorili ugodno mjesto boravka, te doprinjelu podizanju ekološke kulture.

Održan drugi ciklus predavanja/radionica o Nitratnoj direktivi

 • 28. veljače 2013.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Priroda i zaštita okoliša

Okončane su aktivnosti vezane uz upoznavanje poljoprivrednih gospodarstava s područja ranjivih na nitrate (Općine Borovo i Lovas, i Grad Ilok) na postupanja po odredbama Nitratne direktive i I. akcijskoga programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednoga podrijetla. 27. i 28. veljače ciljane skupine poljoprivrednih proizvođača iz triju spomenutih samouprava educirane su o značaju i kritičnim točkama gnojidbe stajskim i umjetnim gnojivom, o izračunu potrebe biljke za hranivima...

Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom

 • 28. veljače 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo
Radionica za gospodarenje komunalnim otpadom

Europska komisija, TAIEX (Jedinica za tehničku pomoć i razmjenu informacija), u okviru Opće Uprave za Proširenje je odobrila financiranje i  organiziranje  prve radionice u Hrvatskoj koja je inače sastavni dio provedbe regionalnog trening  programa, a ujedno i  jedna od zadaća regionalnog trener stručnjaka za zaštitu okoliša ispred Vukovarsko-srijemske županije Nataše Radojčić, voditeljice odsjeka za zaštitu okoliša. Na radionici je bio nazočan i zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Željko...

Nacionalni program monitoringa

 • 26. veljače 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Nacionalni program monitoringa

Praćenje stanja prirode, biljnih i životinjskih vrsta i staništa na kojima obitavaju, s ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju postaje značajna obveza. Upravljanje i obavljanje monitoringa u  područjima NATURA 2000-međunarodne ekološke mreže, kao što je slučaj u mnogim zemljama članicama Europske Unije biti će prebačeno na županijsku razinu. Na taj način će županijske Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, postati odgovorne za praćenje stanja-monitoring vrsta i staništa,...

Živorodna gušterica

 • 18. veljače 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Živorodna gušterica

Živorodna gušterica jedina u svojoj porodici, ima  posebnu osobinu vezanu za razmnožavanje, a to je da umjesto jaja donosi na svijet žive mlade. Prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09)  pripada u strogo zaštićene vrste, te je  Pravilnikom o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama propisana visina naknade od 1000,00 kuna za njeno usmrćivanje. U Vukovarsko-srijemskoj županiji živorodna gušterica pronađena...

Radionica održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije

 • 18. veljače 2013.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Turizam i kultura, Priroda i zaštita okoliša

U Vinkovcima je održan  prvi dan radionice održivog razvoja,  koja će se nastaviti 19. i 20. veljače 2013. Radionicu u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj organizira Udruga „Eko Slavonija“ s ciljem okupljanja što više sudionika iz različitih sektora društva (gospodarstva, lokalne i regionalne samouprave, civilnog društva…) radi iznalaženja novog koncepta održivog razvoja za našu županiju pa i cijelu istočnu Slavoniju. Održivi razvoj kao životna filozofija nije...

Vrh