Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Nastavak projekta monitoringa orla štekavca u VSŽ

 • 29. travnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Nastavak projekta monitoringa orla štekavca u VSŽ

U tijeku je četvrta godina provođenja projekta monitoringa orla štekavca kao obveza djelatnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Naime, orao štekavac poznat i kao bjelorepan, kralj nizinskih poplavnih šuma strogo je zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj, ali i jedna od indikatorskih vrsta ekološke mreže Europske Unije Natura 2000. S ulaskom u Europsku Uniju, podaci o stanju populacije ove vrste postati će dio izvješća o stanju populacije...

Održan 1. okrugli stol u okviru provedbe projekta "Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini"

 • 24. travnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Održan 1. okrugli stol u okviru provedbe projekta "Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini"

U Hotelu panorama 23.-24. travnja 2013. godine u Zagrebu održan je 1. okrugli stol u okviru provedbe projekta "Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini". Predavači okruglog stola su bili članovi projektnog tima Jiri Dusik, voditelj tima i SPUO stručnjak iz Češke, Martin Smutny, stručnjak za izgradnju SPUO institucija i edukaciju iz Češke i Matjaž Harmel, stručnjak za provedbu postupaka SPUO iz Slovenije kao i predstavnici iz Ministarstva...

Dan planeta Zemlja

 • 22. travnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Dan planeta Zemlja

Obilježavanje Dana planeta Zemlja u Vukovarsko-srijemskoj županiji sigurno je jedno od zanimljivijih događaja s obzirom na lokalitet  Gorjanovićevog profila u Vukovaru. Praporni profil koji se nalazi u samom gradu na  obali Dunava, predstavlja fantastičan geokronološki prikaz klimatskih promjena koje su se zbivale krajem pleistocena, odnosno u posljednji sto pedeset tisuća godina, te je u statusu preventivne zaštite kao geološki spomenik prirode. U suradnji s djelatnicima Javne ustanove za upravljanje...

Žabnjaci

 • 15. travnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Žabnjaci

 Žabnjaci su jednogodišnje ili višegodišnje otrovne biljke, kojih u flori Republike Hrvatske postoji oko stotinjak vrsta.  Toksičnost uzrokuje protoanemonin, spoj koji kroz termičku obradu prelazi u neotrovni anemonin. Prisutne toksične tvari kuhanjem se raspadaju, pa prokuhani listovi nisu otrovni i mogu se konzumirati uz dvokratno mijenjanje vode prilikom kuhanja od 30 minuta kao špinat.  Nasuprot tome, konzumiranje svježih žabnjaka je izuzetno opasno jer izaziva oštećenja sluznice, plikove pa...

Eje

 • 09. travnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Eje

U Europi žive četiri vrste eja, od kojih u našoj županiji prebivaju tri vrste – močvarica, strnjarica i livadarka. Budući da im stanište predstavljaju velike otvorene površine stepskog tipa, poljoprivredne površine i tršćaci, njihovu prisutnost je na ovim područjima zabilježio i fotodokumentirao stručni suradnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, Mario Raguž. Sve tri vrste eja prisutnih u našoj županiji pripadaju prema Zakonu o zaštiti...

Sudjelovanje u provedbi projekta "Zdrav za 5"

 • 28. ožujka 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Zdravstvo i socijalna skrb, Obrazovanje
Sudjelovanje u provedbi projekta "Zdrav za 5"

Ministarstvo unutarnjih poslova,  Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode potpisali su Sporazum o suradnji u provedbi preventivnog projekta  "Zdrav za 5". Svrha projekta: prevencija ovisnosti te promocija pro-socijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vještina kod djece i mladeži; podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju životne, školske i radne okoline; podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i...

Istraživanje populacije vretenaca

 • 27. ožujka 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Istraživanje populacije vretenaca

Rad javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije obuhvaća niz aktivnosti na svim razinama obrazovnog i školskog sustava, te koordinaciju i aktivan rad sa znanstvenim, odgojnim i obrazovnim institucijama. Na području Spačvanskog bazena, nedavno su dobiveni rezultati provedenog istraživanja faune vretenaca u svrhu izrade diplomskog rada studentice Odjela za biologiju sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Zabilježena su oba podreda europskih vretenaca...

Obilježen Svjetski dan voda 2013. i Međunarodna godina suradnje na području voda

 • 25. ožujka 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Ostalo

Zamjenik župana Željko Cirba prisustvovao je svečanome obilježavanju Svjetskog dana voda 2013. i Međunarodne godine suradnje na području voda. Ovom je prilikom generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić naglasio da se, iako je voda iz javnih vodoopskrbnih sustava visoke kakvoće, ulaganjima u razvoj i održavanje poboljšava sigurnost stanovništva te da su udvostručene površine koje se navodnjavaju pa su time i dalje nužna velika ulaganja u razvojne vodnogospodarske projekte kao i u redovita održavanja...

Uređen perivoj ispred zgrade i dvorišta Županije u Vinkovcima

 • 22. ožujka 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Uređen perivoj ispred zgrade i dvorišta Županije u Vinkovcima

Vukovarsko-srijemska županija danas u suradnji s  poduzećem Cvjećarstvo d.o.o.  iz Vinkovaca organizirala  je uređenje perivoja ispred i oko zgrade Županije u Vinkovcima. Akcija je bila zamišljena tako da se uključe i sami djelatnici Vukovarsko-srijemske županije zaposleni u Vinkovcima. Perivoj je očišćen od  osušenog zelenila, obogaćen je novim sadnicama i cvijećem, postavljene su nove kante za otpatke od cigareta, te uređen okoliš. Zajedničkim snagama djelatnici Županije i Cvjećarstva su uz druženje...

Sudjelovanje na radionici "Razmjena informacija o najboljim raspoloživim tehnikama u okviru obuke trenera za provedbu IPPC direktive"

 • 19. ožujka 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Sudjelovanje na radionici "Razmjena informacija o najboljim raspoloživim tehnikama u okviru obuke trenera za provedbu IPPC direktive"

U Zagrebu u Hrvatskoj gospodarskoj komori je održana jedna u nizu održanih radionica na temu "Razmjena informacija o najboljim raspoloživim tehnikama u okviru obuke trenera za provedbu IPPC direktive". Održana radionica je sastavni dio provedbe prokelta  "Osnivanje centara za provedbu IPPC direktive na regionalnoj razini u Hrvatskoj financirano iz IPA 2009. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, te ostali korisnici: Agencija zaštite okoliša i Hrvatska gospodarska komora. Cilj...

Vrh