Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Kasni drijemovac

 • 12. lipnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Kasni drijemovac

U Vukovarsko-srijemskoj županiji, kasni drijemovac se može vidjeti u poplavnim šumama Spačvanskog bazena i to u vlažnim šumskim predjelima koji nisu izloženi suncu, odnosno nalaze se u sjeni krošnji starih šuma. U tim dijelovima šume raste dosta gusto i u velikom broju, pa ga je u prirodnom staništu fotodokumentirao Mario Raguž, stručni suradnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Tretira se kao otrovna biljka i za jelo se nekada upotrebljavao...

Sudjelovanje na radionici o „scoping“-u kao dijelu postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) za Prostorni plan Osječko-baranjske županije

 • 11. lipnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Sudjelovanje na radionici o „scoping“-u kao dijelu postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) za Prostorni plan Osječko-baranjske županije

U Maloj vijećnici Osječko-baranjske županije, jučer je održana Radionica o „scoping“-u kao dijelu postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš za Prostorni plan Osječko-baranjske županije. Na radionici su sudjelovali članovi projektnog tima Jiri Dusik, voditelj tima i SPUO stručnjak iz Češke, Martin Smutny, stručnjak za izgradnju SPUO institucija i edukaciju iz Češke, predstavnica Ministarstva zaštite okoliša i prirode Ana Kovačević, kao i predstavnici relevantnih tijela iz Osiječko-baranjske županije...

Župan Božo Galić na svečanom otvorenju novoizgrađene ceste u Drenovcima

 • 05. lipnja 2013.
 • Ured župana, Priroda i zaštita okoliša, Promet i komunikacije

  U Drenovcima je danas svečano otvorena novoizgrađena cesta u ulici Matije Gupca duljine 1150 metara s pripadajućom oborinskom odvodnjom i jednim kolno-pješačkim putem. Riječ je o projektu vrijednom nešto više od milijun i pol kuna, a koji je u svakom slučaju ovoj staroj drenovačkoj ulici dao novi identitet te žiteljima olakšao svakodnevni život. Za potpuno rješavanje cestovne infrastrukture potrebno je asfaltirati 5 kilometara na području općine, za što se nadaju da će sredstva moći osigurati iz...

Informacijsko-edukacijska ploča parka „Lenije“

 • 03. lipnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Informacijsko-edukacijska ploča parka „Lenije“

Vinkovačko park „Lenije“ zaštićen je odlukom Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 1999. godine u kategoriji spomenika parkovne arhitekture. Glavni gradski park se prostire na površini od 4 hektara i povezuje središte grada sa srednjoškolskim centrima smještenim u njegovoj neposrednoj blizini. Inventarizaciju flore i faune parka izvršili su stručni suradnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije Mario Raguž i Vedran Markić, te su rezultati...

Obilježavanje Dana biološke raznolikosti

 • 27. svibnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Obilježavanje Dana biološke raznolikosti

Obilježavanje međunarodnog Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije izvršili su u osnovnoj školi „Antun i Stjepan Radić“ u Gunji. Pred Aktivom biologa Vukovarsko-srijemske županije prezentaciju o biološkoj raznolikosti, međunarodnoj ekološkoj mreži NATURA 2000 i obvezama vezanim uz sastavljanje izvješća o stanju prirode prema EU, održao je Mario Raguž, stručni...

10.Drvno-tehnološka konferencija

 • 27. svibnja 2013.
 • Ured župana, Priroda i zaštita okoliša, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Gospodarstvo
10.Drvno-tehnološka konferencija

U Opatiji je 27.-28.05.2013. održana jubilarna 10. Drvno-tehnološka konferencija. Radi se o središnjem sektorskom okupljanju drvne industrije i šumarstva u Republici Hrvatskoj i zemljama Regije na kojem preko 250 sudionika tradicionalno rezimira sektorske prilike, poslovne trendove te iznosi prijedloge za poboljšanje stanja u budućim razdobljima. Konferenciji su prisustvovale vodeće tvrtke, državni dužnosnici iz pripadajućih resora, predstavnici EU institucija i strukovnih udruženja, dobavljači tehnologija,...

Zbrinjavanje bijele rode

 • 21. svibnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Zbrinjavanje bijele rode

Bijele rode u Vukovarsko-srijemskoj županiji već nekoliko posljednjih godina imaju dobru uspješnost u podizanju svoga potomstva, što je vrlo značajno za stabilnost i povećanje populacije ove zaštićene vrste. Vukovarsko-srijemska županija u partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplaćuje i naknadu vlasnicima objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode u visini od 700,00 kuna godišnje. Naknada se isplaćuje preko Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima...

Regionalno izumrla vrsta

 • 15. svibnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Regionalno izumrla vrsta

Moruna je regionalno izumrla vrsta iz porodice jesetri, koja je nekada naseljavala Dunav, Dravu i Savu. Pregradnjom Dunava u Đerdapu, moruna je nestala iz voda Republike Hrvatske zbog nemogućnosti migracije uzvodno i razmnožavanja. Posljednji zabilježeni ulov ove vrste bio je krajem 19. stoljeća u Savi kod Zagreba, te je proglašena regionalno izumrlom vrstom u dunavskom slivu Hrvatske. Zbog toga je vrlo iznenađujući ulov Denisa Francuzevića, ribara iz Šarengrada, koji je o tome obavijestio djelatnike...

Održana 2. sjednica Povjerenstva za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš – izgradnja nasipa u Iloku i uređenja ušća Drljanskog potoka

 • 13. svibnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Održana 2. sjednica Povjerenstva za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš – izgradnja nasipa u Iloku i uređenja ušća Drljanskog potoka

Danas u Maloj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije je održana 2. sjednica Povjerenstva za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš – izgradnja nasipa u Iloku i uređenja ušća Drljanskog potoka. Nositelj zahvata su Hrvatske Vode iz Osijeka,  Vodnogospodarski  odjel za Dunav i donju Dravu. Nakon kratkog prikaza dorađene Studije od strane izrađivača Studije Institut za elektroprivredu i energetiku iz Zagreba i odgovora na primjedbe članova Povjerenstva sa održane 1. sjednice od 07. 03. 2013. godine. Članovi...

Mladi labudovi na jezeru „Banja“

 • 06. svibnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Mladi labudovi na jezeru „Banja“

Par crvenokljunih labudova koji se već godinama gnijezde na popularnom vinkovačkom kupalištu „Banja“, dobio je podmladak od sedam ptića koji su se izlegli protekli vikend. Tijekom dosta dugačkog perioda inkubacije koji iznosi 35 dana, par nije bio uznemiravan za što je prvenstveno razlog mjesto koje su odabrali za pravljenje gnijezda. Naime, gnijezdo od vodenog bilja, trave i perja  napravili su u teže pristupačnom tršćaku  uz obalu jezera, koja je dio privatnog posjeda i ograđena žicom. Crvenokljuni...

Vrh