Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Uslikaj ljepote Spačvanske šume i osvoji nagradu

 • 03. ožujka 2023.
 • Priroda i zaštita okoliša
Uslikaj ljepote Spačvanske šume i osvoji nagradu

Povodom Međunarodnog dana šuma, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko - srijemske županije, u suradnji s Hrvatskim šumama - Uprava šuma podružnica Vinkovci, raspisala je FOTO natječaj pod nazivom „Spačva - pluća naša“. Cilj je pokazati ljepote Spačvanske šume, najcjelovitije šume hrasta lužnjaka u Hrvatskoj te potaknuti ljude na boravak u prirodi. Povjerenstvo će odabrati najbolje fotografije koje će biti izložene u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana šuma,...

Radionica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

 • 16. studenog 2022.
 • Priroda i zaštita okoliša
Radionica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, organiziralo je 15. studenog 2022. godine online radionicu za nadležna tijela u županijama i Gradu Zagrebu, a vezano za primjenu Pravilnika o gospodarenju otpadom (''Narodne novine'', broj 106/22) te kontrolu i verifikaciju podataka Registra onečišćavanja okoliša (ROO). Pred nadležnim Ministarstvom sudjelovali su djelatnici Zavoda za zaštitu okoliša i Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom...

Javno izlaganje nacrta Strateške studije utjecaja na okoliš

 • 15. srpnja 2022.
 • Gospodarstvo, Priroda i zaštita okoliša
Javno izlaganje nacrta Strateške studije utjecaja na okoliš

U Velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održano je Javno izlaganje nacrta Strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.- 2027. godine. i Nacrt Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.- 2027. godine. Ispred Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Ivana Marjanović  je održala prezentaciju o sadržaju Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.- 2027. godine. Nakon toga je ispred ovlaštenika...

Obilazak Spačvanskog bazena

 • 14. srpnja 2022.
 • Priroda i zaštita okoliša
Obilazak Spačvanskog bazena

Danas su ravnatelj i djelatnici stručne službe Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, obišli područje ekološke mreže Spačvanski bazen, odnosno područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000006 Spačvanski bazen te ujedno i područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove, (POVS) HR2001414 Spačvanski bazen. Staništa su važna za gniježđenje šumskih ptica grabljivica, dupljašica i dr., kao što su  orao štekavac (Haliaeetus albicilla), crvenoglavi...

Javna rasprava u postupku procjena utjecaja na okoliš za dva zahvata "Razrada i eksploatacija plinskog polja "Cerić" i "Razrada i eksploatacija plinskog polja "Berak" na području Vukovarsko – srijemske županije

 • 27. lipnja 2022.
 • Priroda i zaštita okoliša
Javna rasprava u postupku procjena utjecaja na okoliš za dva zahvata "Razrada i eksploatacija plinskog polja "Cerić" i "Razrada i eksploatacija plinskog polja "Berak" na području Vukovarsko – srijemske županije

Danas su u velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održana dva javna izlaganja u okviru provođenja javnih rasprava u postupku procjena utjecaja na okoliš za dva zahvata "Razrada i eksploatacija plinskog polja "Cerić" i "Razrada i eksploatacija plinskog polja "Berak"  koja se nalaze na području Vukovarsko – srijemske županije. Javno izlaganje za dva zahvata "Razrada i eksploatacija plinskog polja "Cerić" i "Razrada i eksploatacija plinskog polja "Berak"  koja se nalaze na području Vukovarsko – srijemske...

Foto natječaj „Srce Dunava“

 • 13. lipnja 2022.
 • Priroda i zaštita okoliša
Foto natječaj „Srce Dunava“

Povodom Međunarodnog dana rijeke Dunav Javna ustanova Parka prirode Kopački rit i Javna ustanova za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije raspisuju FOTO natječaj „Srce Dunava“.   Cilj foto natječaja je pokazati ljepotu rijeke Dunav i njegovih pritoka, kao i Parka prirode Kopački rit te na taj način osvijestiti potrebu bolje zaštite i osigurati održivi razvoj Europske Amazone. Budući da Dunav velikim dijelom protječe kroz našu županiju, prolazi kroz dva grada Vukovar i Ilok te kraj mjesta Borovog...

Obilježavanje međunarodnog Dana biološke raznolikosti

 • 25. svibnja 2022.
 • Priroda i zaštita okoliša
Obilježavanje međunarodnog Dana biološke raznolikosti

Obilježavanje međunarodnog Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije izvršila je u suradnji sa osnovnom školom Josipa Lovretića iz Otoka. Učenici šestih razreda imali su priliku posjetiti poučnu šumsku stazu Virovi, koja se nalazi u dijelu Natura 2000 ekološke mreže Vukovarsko-srijemske županije - Spačvanskom bazenu.  Uz stručno vodstvo i prezentaciju djelatnika Javne ustanove...

Međunarodni dan zaštite močvara

 • 08. veljače 2022.
 • Priroda i zaštita okoliša
Međunarodni dan zaštite močvara

Močvare su najugroženija staništa na zemlji, koja nestaju tri puta brže nego šume. Nestanak polovice močvara i vlažnih staništa, zbio se u posljednjih pedeset godina prvenstveno zbog djelovanja čovjeka. Njihova vrijednost za biološku raznolikost je poznata, jer je uz močvare vezano 40%  biljnih i životinjskih vrsta.                                                                                                          Novija istraživanja dokazuju i općekorisne funkcije močvara, koje postaju i značajnije...

Pronađena rijetka, ljekovita gljiva u spačvanskom bazenu

 • 24. studenog 2021.
 • Priroda i zaštita okoliša

Gljive su velika i ekološki iznimno važna skupina organizama. Unatoč velikoj ekološkoj važnosti, gljive su jedna od najslabije istraženih skupina organizama, kako u svijetu, tako i u nas. Pretpostavlja se da u Hrvatskoj živi oko 20000 vrsta gljiva, no do danas ih je zabilježeno manje od 25%. Kao i većina drugih organizama na našem planetu, gljive mogu biti ugrožene ljudskim aktivnostima. Najviše ih ugrožava nestanak i degradacija staništa, no značajni uzroci ugroženosti su i onečišćenje, klimatske...

Vrh