Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Plan razvoja VSŽ 2021.-2027.

Plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine (u nastavku teksta: Plan razvoja) je najvažniji srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se utvrđuju ciljevi sveobuhvatnog razvoja Vukovarsko-srijemske županije. Njime se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja te je kao takav temeljni dokument koji pruža okvir za poticanje razvoja sa svrhom jačanja razvojnih potencijala Vukovarsko-srijemske županije. Kao dokument politike regionalnog razvoja usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine (NRS 2030), sektorskim i višesektorskim strategijama te je izravna poveznica između europskih, nacionalnih i lokalnih razvojnih planova.

Plan razvoja donosi se sa svrhom razrade planova za realizaciju dugoročnih nacionalnih, sektorskih ili međusektorskih razvojnih smjerova i strateških ciljeva za plansko razdoblje do 2027. godine na ovom području, a sam dokument ujedno predstavlja i osnovu za korištenje, odnosno povlačenje sredstava za financiranje razvojnih projekata iz različitih izvora financiranja, s naglaskom na fondove EU, što je velika prilika, ali i izazov za cijelu Republiku Hrvatsku pa tako i za Vukovarsko-srijemsku županiju.

Tijekom svih ovih godina sudjelovanja u procesima strateškog planiranja i definiranja regionalnog razvoja Vukovarsko-srijemska županija je kroz konzultacijske postupke i savjetovanja s različitim dionicima, kroz postupke neovisnog vrednovanja te kroz analize praćenja napretka i ispunjenja ciljeva stekla vrijedno iskustvo i informacije koju su od izrazite važnosti u procesu izrade sadašnjeg Plana razvoja.

 

Priloženi dokumenti

Vrh