Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

O procesu savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću koje provode tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15).

Savjetovanje s javnošću provodi se preko internetske stranice Vukovarsko - srijemske županije prilikom donošenja općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta Vukovarsko - srijemske županije kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena, ciljevi koji se žele postići donošenjem akta ili drugog dokumenta te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. 

Savjetovanje se provodi u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Vukovarsko - srijemska županija će izraditi i objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima neprihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi.

Priloženi dokumenti

 
Plan savjetovanja VSŽ s javnošću 01. veljače 2022. 1,58 MB
Vrh