Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Najava 7. Sjednice Županijske skupštine

 • 31. siječnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA               KLASA: 024-03/22-04/01             URBROJ: 2196-03-22-1             Vinkovci, 31. siječnja 2022.   Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01., 129/15., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“,...

Najava 6. Sjednice Županijske skupštine

 • 02. prosinca 2021.

6. sjednica ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 16. PROSINCA 2021. (ČETVRTAK) u 09:00 sati u gradskom kazalištu „Joza Ivakić“  Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2               - Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice   D N E V N I  R E D   Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2021. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije za 2021. a) Prijedlog proračuna...

Dani otvorenih vrata EU projekata u Domu za starije i nemoćne osobe Ilok

 • 19. studenog 2021.
 • Zdravstvo i socijalna skrb
Dani otvorenih vrata EU projekata u Domu za starije i nemoćne osobe Ilok

“Dani otvorenih vrata EU projekata“ se petu godinu za redom održavaju diljem Republike Hrvatske sa ciljem upoznavanja najšire javnosti sa EU projektima koji su svojom provedbom dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u raznim područjima. Ove godine se „Dani otvorenih vrata EU projekata“ održavaju u razdoblju od 20. do 30. studenog 2021. godine. Tom prigodom se Dom za starije i nemoćne osobe Ilok uključio u obilježavanje budući da je sudjelovao u provedbi nekoliko EU projekata. Sukladno epidemiološkoj...

Promotivna kampanja „ DOMAĆE JE NAŠE“

 • 04. studenog 2021.
 • Ostalo
Promotivna kampanja „ DOMAĆE JE NAŠE“

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci u suradnji sa Vukovarsko-srijemskom županijom i Turističkom zajednicom Vukovarsko-srijemske županije pokreće promotivnu kampanju pod nazivom „DOMAĆE JE NAŠE“ i porukom „Okusi najbolje“. Svrha kampanje je promovirati  tradicionalne, domaće, slavonske i srijemske proizvode, upozoriti na potrebu mijenjanja prehrambenih navika te ukazati na pozitivne zdravstvene,  gospodarske i demografske efekte takvog, nazovimo ga lokalpatriotskog, pristupa vlastitoj prehrani.  Cilj nam...

Najava 4. Sjednice Županijske skupštine

 • 19. listopada 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 021-01/21-01/07 URBROJ: 2196/1-03-21-1 Vinkovci, 18. listopada 2021.   Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi      („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak,             123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21) te članka 19....

Bliže nam se 32. Pjesnički susreti

 • 30. rujna 2021.
Bliže nam se 32. Pjesnički susreti

Nakon odgađanja u svibnju, konačno možemo objaviti da će se 32. Pjesnički susreti “Drenovci 2021.” održati u subotu, 02. listopada, u Drenovcima.   PROGRAM 32. PJESNIČKIH SUSRETA „DRENOVCI 2021. 02. listopada 2021.    Subota, 02. listopada - 16,00 – Polazak autobusa s parkinga hotel „Slavonija“, Vinkovci - 17,15 – Obilazak Marijanskog svetište „Šumanovci“ i lokaliteta „Čardaci na Savi“ - 19.00 – Knjižnica Drenovci – Izložba „35. godina Pjesničkih susreta“ (plakati, programi, fotografije …) – Priređivač:...

TREĆI FESTIVAL DJEČJE KNJIGE U VINKOVCIMA

 • 21. rujna 2021.
TREĆI FESTIVAL DJEČJE KNJIGE U VINKOVCIMA

Treći festival dječje knjige u Vinkovcima održati će se 23. 09. 2021. u Gradskoj čitaonici i knjižnici Vinkovci. Svečano otvorenje zakazano je za 11,00 sati. Predstavljanje pisaca - gostiju biti će poslije otvorenja Festivala. U petak 24.09.2021. godine pisci i ilustratori posjetiti će Osnovnu školu Čakovci u Čakovcima. Zatvaranje festivala predviđeno je za 20,00 sati u Ogranku Matice hrvatske u Vinkovcima. Festival organizira Vukovarsko-srijemska županija s partnerima Gradskom knjižnicom i čitaonicom ...

Najava 3. Sjednice Županijske skupštine

 • 17. rujna 2021.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/21) sazivam    3. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 30. rujna 2021. god. (četvrtak)...

Najava 2. Sjednice Županijske skupštine

 • 05. srpnja 2021.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/21), sazivam   2. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 15. srpnja 2021. god. (ČETVRTAK)...

Vrh