Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu „Studije o utjecaju na okoliš rudarskih objekata i eksplatacije nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Đeletovci, Ilača i Privlaka

 • 29. listopada 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, kao tijela kojem je povjerena koordinacija i provedba javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš,  temeljem odredbe članka 26. stavka 1. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku  („Narodne novine“ br. 47/09.), te odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima...

Elementarne nepogode u 2012. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji

 • 11. listopada 2012.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj
Elementarne nepogode u 2012. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Županijsko Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda održalo je 2. listopada 2012. radni sastanak na temu „Elementarne nepogode u 2012. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji“. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj na navedenom sastanku prezentirao je izvješće o elementarnim nepogodama koje su se dogodile u 2012. godini na području Vukovarsko-srijemske županije. U skladu sa svojim zadacima i ovlastima Županijsko povjerenstvo je potvrdilo štete za slijedeće elementarne...

Informacija o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

 • 03. listopada 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Skupština Vukovarsko-srijemske županije je na 25. sjednici održanoj 23. veljače 2012.godine donijela Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 2/12.). Razlog za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije je inicijativa Grada Vukovara za osiguranje prostorno planskih preduvjeta i utvrđivanje više potencijalnih lokacija na području grada Vukovara za termoelektranu instalirane snage...

Informacija o III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

 • 03. listopada 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Odlukom Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 03/2011) i Odlukom o izmjeni odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 02/2012) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije provodi postupak III. Izmjena i dopuna...

Informacija o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada

 • 03. listopada 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija (Upravni odjel za prostorno uredjenje, gradnju i zaštitu okoliša) je zauzela aktivni pristup u rješavanju nelegalne gradnje i kontinuirano odgovara na postavljene upite u vezi aktivnosti koje treba provesti u cilju njenog sprječavanja i sanacije. Zahtjevi za ozakonjenje nezakonito izgradjenih zgrada se moraju podnijeti najkasnije do: -          31. 12.2012. godine za zgrade za koje je gradjevni inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu Zakona o...

Informacija o izdanim lokacijskim i građevnim dozvolama, odnosno aktima za gradnju , tijekom 2011. godine

 • 03. listopada 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Koliko je izdano akata kojima se odobrava gradnja ( rješenja o uvjetima građenja i potvrde glavnog projekta) tijekom 2011. godine?   Upravni odjel za prostorno uredjenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, za područje triju gradova (Županja, Otok, Ilok) i 26 općina (Bošnjaci, Drenovci, Vrbanja, Gunja, Babina Greda, Štitar, Cerna, Gradište, Andrijaševci, Jarmina, Ivankovo, Nuštar, Markušica, Tordinci, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Vodjinci, Nijemci, Privlaka, Negoslavci, Bogdanovci,...

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 17. kolovoza 2012.
 • Obrazovanje, Financije

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije obavještavamo da je dana 17. kolovoza 2012. godine isplaćena stipendija za mjesec srpanj, te je tako ispunjena obveza Vukovarsko-srijemske županije prema isplati stipendija za akademsku godinu 2011./2012. godinu. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 12. srpnja 2012.
 • Financije, Obrazovanje

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije obavještavamo da je dana 12. srpnja 2012. godine isplaćena stipendija za mjesec lipanj. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 06. srpnja 2012.
 • Financije, Obrazovanje

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije obavještavamo da je dana 06. srpnja 2012. godine isplaćena stipendija za mjesec svibanj. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 09. svibnja 2012.
 • Financije, Obrazovanje

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije obavještavamo da su dana 08. svibnja 2012. godine isplaćene stipendije za mjesec ožujak. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Vrh