Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 18. travnja 2014.
 • Financije, Obrazovanje

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije za akademsku godinu 2013./2014.,  obavještavamo da je dana 18. travnja 2014. godine isplaćena stipendija za mjesec siječanj i veljaču 2014. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije  

Informacija o zahtjevu za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – retencije/akumulacije Drljanski potok

 • 11. travnja 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-351-03/14-03/1 URBROJ: 2196/1-14-01-13-2 Vukovar, 11. travanj 2014. god.   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 160. stavak 1., članka 161. stavak 1., Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 80/13), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima...

Javna rasprava - U postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Razvitak d.d., Grad Ilok

 • 02. travnja 2014.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 16., članka 17. stavka 2., članaka 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-02/77, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-17 od 24. ožujka 2014. godine objavljuje početak:   JAVNE RASPRAVE U POSTUPKU UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA...

Javna rasprava u postupku ishođenja Okolišne dozvole za rekonstrukciju postojećeg postrojenja za obradu i preradu namijenjena za proizvodnju hrane iz sirovina biljnog podrijetla, Pšenični mlin – PIK Vinkovci d.d.

 • 11. ožujka 2014.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članaka 160 i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13), članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-02/106, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-11 od 27. veljače 2014. godine objavljuje početak: JAVNE...

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš "Izgradnja međunarodnog plinovoda Sotin – Bačko Novo Selo (Republika Srbija) DN 1200/100 bara – hrvatski dio"

 • 04. ožujka 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članaka 160 i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13) te u skladu s odredbama članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-02/101, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-9 od 20. veljače 2014. godine objavljuje...

Obavijest o drugoj ponovnoj javnoj raspravi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

 • 27. veljače 2014.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članaka 86. i 95. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj: 76/07., 38/09. i 55/11.) i članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13.), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, objavljuje   DRUGU PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije   Druga ponovna javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.   Javni uvid u prijedlog III....

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe

 • 27. veljače 2014.
 • Zdravstvo i socijalna skrb

Vukovarsko-srijemska županija u elektroničkom oglasniku  javne nabave od 27. veljače 2014. godine objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na svom području. Predmet koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe za zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena. Tekst Obavijesti o namjeri davanja koncesije nalazi se i na web stranici županije: www.vusz.hr Upravni...

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 18. veljače 2014.
 • Financije

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije za akademsku godinu 2013./2014.,  obavještavamo da je dana 18. veljače 2014. godine isplaćena stipendija za mjesec listopad, studeni i prosinac 2013. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Obavijest o izradi ciljanih izmjena i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci

 • 13. siječnja 2014.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) Općina Tompojevci, kao nositelj izrade, daje     O B A V I J E S T o  izradi ciljanih izmjena i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci     Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije“ broj 24/13) započela izrada...

Javna rasprava - U provođenju postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Eksploatacije ciglarske gline na eksploatacijskom polju "Slavonka""

 • 11. studenog 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članaka 160, 161 i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13) te u skladu s odredbama članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-02/47, Ur.br.: 517-06-2-2-2-13-12 od 29. listopada 2013. godine...

Vrh