Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Izrada projektno-tehničke dokumentacije Panonskog centra za primjenu digitalnih tehnologija

fullscreen Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija (1).png Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija (1).png
Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija (1).png
fullscreen Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija (2).png Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija (2).png
Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija (2).png

Izrada projektno-tehničke dokumentacije Panonskog centra za primjenu digitalnih tehnologija

Naziv projekta: Izrada projektno-tehničke dokumentacije Panonskog centra za primjenu digitalnih tehnologija

Nositelj projekta: Vukovarsko-srijemska županija

Partner na projektu: Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci

Stručna pomoć pri provedbi projekta: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Ukupna vrijednost projekta: 580.195,00 kuna

Iznos EU sufinanciranja: 493.165,75 kuna

Razdoblje provedbe: 01. ožujka 2020. do 01. travnja 2022.

O projektu:

Projektom će se izraditi projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju Panonskog centra za primjenu digitalnih tehnologija u poljoprivrednom, šumarskom, vodno-gospodarskom, komunalnom sektoru i sektoru očuvanja okoliša, te će se doprinijeti stvaranju preduvjeta za izgradnju Centra prepoznatih potreba koje predstavljaju bitan faktor za rješavanje problema jačanja konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu i stabilnosti poljoprivredne proizvodnje u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali i drugih susjednih županija.

Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija (Centar) biti će znanstveno - istraživačka infrastruktura osnovana od strane Vukovarsko-srijemske županije te će surađivati s projektnim partnerom,  Poljoprivredno šumarskom školom Vinkovci. Istraživačka infrastruktura služit će za provedbu znanstveno – istraživačko - razvojnih projekata u područjima poljoprivrede, šumarstva, vodno-komunalnog gospodarstva, zaštite okoliša, hortikulture i biotehnologije od strane znanstvenih institucija temeljenih na specifičnostima kraja, okolišne, krajobrazne i društvene uloge te same poljoprivredne proizvodnje u kojemu se Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija nalazi. Neovisna istraživanja te transfer stečenih znanja bit će temeljeni na poljoprivrednim i prehrambenim granama zastupljenim na području Vukovarsko-srijemske županije, ali i drugih susjednih županija koje će moći sudjelovati u radu i razvoju Centra na njima prioritetnim područjima interesa.

Naglasak će biti na istraživanjima koja se odnose na implementaciju novih tehnologija u navedenim sektorima, s ciljem doprinosa razvoju same proizvodnje i povećanja konkurentnosti i održivosti poljoprivrednih proizvođača u budućem periodu.

Istraživačka infrastruktura bit će javno dostupna svim znanstvenim organizacijama koji će se voditi načelom da rezultati istraživanja budu javno dostupni krajnjim korisnicima. Istraživačka infrastruktura Centra koristit će se za javno obrazovanje organizirano u okviru nacionalnog obrazovnog sustava. Dio praktične nastave projektnog partnera, Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci, provodit će se u Panonskom centru za primjenu digitalnih tehnologija, uz uključenje svih zainteresiranih strana u edukacije temeljem iskustava stečenih u razvojno-istraživačkim projektima (lokalni poljoprivrednici, tvrtke iz vodno-gospodarskog, komunalnog i sektora zaštite okoliša).

Moderne tehnologije i njihova primjena pomagati će u odlučivanju i optimizaciji poljoprivredne proizvodnje, većoj efikasnosti proizvodnje uz smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, kao i povećanje pozitivnog utjecaja na društvo u cjelini.

Izgradnja Panonskog centra planira se na čestici k.č. br. 5954/16 k.o. Vinkovci II površine 20000 m². Zemljište je u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije.

Zgrade Centra će biti u skladu s njegovom funkcijom i u skladu sa sektorima u kojima će se izvoditi znanstveno-istraživački i razvojni projekti. Uz navedenu zgradu Centra, za potrebe provođenja znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata u sektoru povrćarstva projektirati će se 4 plastenika po 1.000 m2 za provođenje istraživanja korištenja modernih robotskih sustava za zaštićene prostore.

Zbog povećanog interesa za digitalizacijom proizvodnih procesa u poljoprivredi u 21. stoljeću i razvoja geografsko-informacijskih metoda (GIS) i metoda daljinskog istraživanja pomoću bespilotnih letjelica, zrakoplova i satelita omogućeno je lagano, učinkovito, brzo i cjenovno prihvatljivo prikupljanje prostornih podataka potrebnih za pravilno planiranje pojedinih proizvodnih operacija, ali i njihovo optimiziranje, te nadzor nad provedenim. Ovime se omogućava bolji nadzor nad samim procesom proizvodnje, troškovima proizvodnje, ali utjecajem proizvodnje na cjelokupni proizvodni prostor (lokalna infrastruktura, sustavi odvodnje i navodnjavanja, stanje samog poljoprivrednog zemljišta, i utjecaj poljoprivrede i ostalih područja aktivnosti na okoliš).

IMG

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Vrh