Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Izjava o pristupačnosti

Vukovarsko-srijemska županija nastoji svoju internetsku stranicu www.vusz.hr učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu Vukovarsko – srijemske županije ( www.vusz.hr )

 

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica Vukovarsko – srijemske županije  u velikom djelu je usklađena s odredbama Zakona i Direktivom EU 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. U nastavku se daje obrazloženje za dio koji nije usklađen s odredbama Zakona (sadržaj nije pristupačan) i/ili na koji se odnose iznimke propisane Zakonom.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećih razloga:

(a) neusklađenosti sa Zakonom

 • Na nekim stranicama ne može se programski odrediti struktura teksta i točan redoslijed čitanja, što otežava mogućnost čitanja stranica s pomoćnim tehnologijama;
 • Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
 • Pojedini videozapisi ne sadrže titlove
 • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.
 • Dio slika nema pripadajući „alt tag“
 • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
 • Pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc, .docx i .ppt, .pptx datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
 • Dio teksta je istaknut podcrtavanjem, na isti način kao i poveznice

(b) nerazmjerno opterećenje

 • Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a), i/ili na eventualne ostale uočene nepravilnosti Vukovarsko-srijemske županije se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

(c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

 • U skladu s člankom 3. Zakona, oblike uredskih datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. godine izuzete su od primjene Zakona.

 

Priprema Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 21. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je provela Vukovarsko srijemska županija.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Osoba zadužena za sve uočene nepravilnosti u smislu Zakona i Direktive EU 2016/2012 i davanje povratnih informacija je službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za tijela Vukovarsko – srijemske županije Alenka Paradžik, mag. iur.

Zahtjevi se mogu podnijeti:

- telefonom na broj: 032 / 454 – 805

- elektroničkom poštom službeniku za informiranje: alenka.paradzik@vusz.hr

 

Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Kontakt : Povjerenik za informiranje Jurišićeva 19 10000 Zagreb Email: ppi@pristupinfo.hr

Vrh