U novoj  Naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj koja je danas, 13. prosinca, stupila na snagu i dalje je na snazi zabrana klanja za vlastite potrebe na području ograničenja u zonama zaštite i zonama nadziranja koje obuhvaćaju cijelo područje Vukovarsko-srijemske i određena područja Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije.

Nova naredba propisuje mogućnost klanja na vlastitom objektu za vlastite potrebe samo u  zonama ograničenja I, II  i zaraženoj zoni (dio Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Ličko-senjske i Zadarske županije gdje se bolest pojavila samo u divljih svinja).

U Naredbi je određena obveza subjekata da kontinuirano dojavljuju brojno stanje svinja koje drže na objektima. Također, svi subjekti koji drže svinje, a nisu dojavili brojno stanje svinja od mjeseca srpnja 2023.dužni su u roku od 10 dana od stupanja na snagu ove Naredbe odnosno do 23. prosinca 2023. prijaviti brojno stanje svinja na svojim objektima. Svi subjekti koji drže svinje dužni su prijavljivati premještanje svinja i obvezno svaku promjenu brojnog stanja (uginuće, prasenje, premještanje, klanje na vlastitom objektu i drugo). Dojava se radi samostalnim unosom u VetIs aplikaciju, putem ovlaštene veterinarske organizacije ili putem djelatnika Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) u roku od tri dana od nastale promjene.

Na objektima na kojima se drži pet i više rasplodnih svinja ili više od 50 svinja ukupno uz minimalne biosigurnosne mjere propisane Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području RH (NN 1/23) i ovom Naredbom moraju imati plan biosigurnosti koji mora obuhvaćati barem:

  • određivanje „čistih“ i „prljavih“ područja za osoblje ovisno o tipu objekta
  • određivanje i prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za ulazak novih držanih svinja u objekt
  • postupke za čišćenje i dezinfekciju prostora, prijevoznih sredstava i opreme te osobnu higijenu
  • pravila za osoblje o hrani u objektu i zabranu osoblju da drže svinje
  • ciljani periodični program informiranja osoblja objekta
  • određivanje i prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za osiguravanje primjerenog odvajanja različitih epidemioloških jedinica te za sprečavanje dolaska svinja u izravan ili neizravan kontakt s nusproizvodima životinjskog podrijetla i drugim jedinicama u objektu
  • postupke i upute za primjenu mjera biosigurnosti tijekom gradnje ili popravka prostora ili nastambi
  • interne revizije ili samoprocjenu provedbe biosigurnosnih mjera

Također, Ministarstvo poljoprivrede i dalje poziva i apelira na obvezu svih subjekata koji drže svinje da prijave veterinaru ako svinje pokazuju znakove bolesti, pobačaj, uginuće. Također podsjećaju da se svinje smiju držati samo na registriranim objektima u skladu sa svim mjerama biosigurnosti i uvjetima za držanje svinja.