Od 22. listopada do 24. listopada 2021. godine u organizaciji Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona održan je 15. Međunarodni poljosajam u Breškama (grad Tuzla).

Drugog sajamskog dana 23. listopada 2021. godine županijska tvrtka Agro-klaster d.o.o. Vinkovci gostovala je na poljosajmu promovirajući domaće mesne proizvode Vukovarsko – srijemske županije u suradnji sa Stočarskom udrugom ,,Utvaj” iz Starih Mikanovaca, te stručnim predavanjem na temu ,,Zdravstvena ispravnost i deklariranje roba namjenjenih prodaji u trgovačkim lancima” predavač Mirela Klisurić, Agro-klaster d.o.o.

Na skupu su okupljeni posjetitelji mogli također čuti i predavanja na temu proizvodnje ulja (Prehrambeno – tehnološki fakultet iz Osijeka), uzgoja autohtonih voćarskih vrsta, meda (Pčelarski savez Vukovarsko – srijemske županije), jagoda, te o higijenskim mjerama na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i označavanja poljoprivrednih proizvoda (Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – HAPIH).