U vili Tovarnik održan je Godišnji koncert KUD-a “A. G. Matoš” Tovarnik. KUD je koncertom prikazao svoj napredak i rad u protekloj godini od svojih najmlađih generacija do najstarijih. Vrijedan trud i rad se isplatio. Važno je održavati tradicijsku kulturu i njegovati  običaja lokalne zajednice što Tovarnik uspješno ostvaruje.

Programu je u ime Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije prisustvovala Anamaria Mišić.